English version of this page

Oil, Gas and Energy Logistics

Forskningsgruppen fokuserer på temaer knyttet til effektiv logistikk for olje-, gass- og energisektorene. Hovedfokus er på kvalitativ og økonomisk analyse av logistikkprosesser og -prosjekter, og kvantitativ beslutningstaking for infrastrukturdesign og logistikkplanlegging i energisektoren. Forskningen inkluderer planlegging av oppstrømsaktiviteter innen olje, gas og vindprosjekt, økonomisk vurdering av infrastrukturutvikling innen energisektoren, og engineering logistics i petroleumssektoren.

Illustrasjonsbilde

Oil- and Gas Logistics 

Forskningsgruppeleder

Irina Gribkovskaia picture Irina Gribkovskaia E-post: Irina.Gribkovskaia@hiMolde.no Telefon: +4771214211

Om gruppen

Gruppen har en svært internasjonal sammensetning med forskere fra blant annet Norge, Canada, Russland, Brasil, Hviterussland, Spania og UK. Gruppen har også et nært samarbeid med olje- og gassrelatert næringsliv – og har i de senere år også vært sentral i utviklingen av en felles mastergrad med Gubkin-universitetet i Moskva, knyttet til fagområdet. Gruppen engasjerer også mange PhD og masterstudenter i sitt arbeid og deltar også aktivt i internasjonale forskningsprosjekter, blant annet Norsk-Russisk «Arctic Logistics» UTFORSK prosjektet sammen med Russiske universiteter og Forskningsakademiet og Norsk-Brazilsk «Oil, Gas and Renewable Energy Logistics» UTFORSK prosjektet sammen med internasjonale oljeselskaper Statoil og Petrobras.

Deltakere

Emneord: Oil and Gas, Logistics, Logistikk, Olje, Gass
Publisert 14. juni 2018 14:14 - Sist endret 11. des. 2018 08:46