Omsorg, pleie og behandling av alvorlig syke og døende

Forskningsgruppen er et samarbeid mellom Høgskolen i Molde og Helse- Møre og Romsdal. Gruppen består av forskere og fagpersoner fra ulike fagmiljøer og institusjoner. Sentralt i gruppens arbeid står tverrfaglig- og tverretatlig samarbeid om forskning, forskningsaktiviteter og formidling av forskning. Forskningsgruppen har forgreininger til både lokale, regionale, nasjonale og internasjonale miljø.

Forskningsgruppeleder: Aud Orøy

Forskningsgruppeleder

Aud Jorun Orøy picture Aud Jorun Orøy E-post: Aud.J.Oroy@hiMolde.no Telefon: +4771214016

Målsetting 

Være et forskningsnettverk som har fokus på å innhente og formidle kunnskap innen fagfeltet palliasjon:

 • Stimulere til praksisnær forskning
  • bistå i nødvendige søkeprosesser
  • «døråpner» inn til aktuelle forskningsfelt
  • behjelpelig med å finne veiledere
  • gi respons på artikkelutkast
 • Diskusjonsforum for ansatte, samt master- og PhD kandidater
 • Formidle og diskutere forskning via fag- og forskningsseminar
 • Presentere egen forskning på lokale, regionale, nasjonale og internasjonale konferanser, samt i nasjonale og internasjonale tidsskrift

Fokus i forskningen

er rettet mot palliasjon til mennesker i ulike aldre, med ulike sykdommer, i ulike faser av sykdomsforløpet og involverer pasienter og deres pårørende både i- og utenfor institusjon. Forskningen inkluderer også etikk og omsorgtenkning.

Medlemmer

Forskere ved Høgskolen i Molde og sykehuset i Molde, master og PhD-kandidater samt fagpersoner fra kommune- og spesialisthelsetjenesten. 

Internasjonalt samarbeid og nettverkt

Forskningsgruppen har samarbeid med internasjonale fag- og forskningsmiljø

Aktivitet

 • Tre til fire forskningsgruppemøter per år. 
 • To fag- og forskningsseminar der nasjonale og internasjonale forskere deltar

Publikasjoner

Nasjonale og internasjonale asrtikler i tidsskrifter, bøker og bokkapitler, samt postere og  muntlige presentasjoner på lokale, nasjonale og internasjonale konferanser

Deltakere

Emneord: Palliasjon, Forskning
Publisert 29. aug. 2018 12:09 - Sist endret 9. apr. 2019 15:32