English version of this page

Pedagogikk i profesjonsutdanning

​Vernepleier- og sykepleierutdanningen har et stort innslag av praksis, henholdsvis 30 og 50%. Studienes oppbygging med både teori og praksis, gir andre pedagogiske utfordringer enn ved rene fagstudier.  Forskningsgruppen har som mål å konkretisere og utvikle forskningsbasert kunnskap relatert til pedagogiske problemstillinger knyttet til å utdanne profesjonsutøvere.

NOKUT's akkreditering av utdanningsprogrammene hadde som mål å sikre kvaliteten på det teoretiske innslaget i våre profesjonsutdanninger. De siste årene har det nasjonalt vært et særlig fokus på kvalitet i praksisstudier, og forskningsgruppen har spesielt fulgt opp dette temaet i sin virksomhet. 

Forskningsgruppeleder

Kari Johanne Westad Hauge picture Kari Johanne Westad Hauge E-post: kari.j.w.hauge@himolde.no Telefon: +4771214033

Fokus for tiden

  • Kvalitet i praksisstudier
  • Løfte hverandre som forskere

Hvem er med

  • Ansatte fra sykepleier- og vernepleierutdanningen
  • Ingen eksterne medlemmer enda, men gruppen er åpen for det

Gruppeaktivitet

  • Gjennomført et fellesprosjekt med fokus på kvalitet i praksisstudiene ved sykepleier- og vernepleierutdanningen 
  • Gjennomfører et fellesprosjekt som undersøker om praksisveiledere slipper gjennom sykepleierstudenter i praksisstudier til tross for at de ikke har nådd læringsutbyttene
  • Fremlegg av nye prosjektideer eller utkast til artikler
  • Gjensidig veiledning på deltakerens egne forskningsprosjekter
  • Diskusjon rundt ulike tema i forskningsprosessen

Deltakere

Publisert 15. okt. 2018 13:30 - Sist endret 29. sep. 2020 11:08