English version of this page

Samfunn, organisasjon og ledelse (SOL)

I SOL-gruppen forsker vi på samfunnsmessige, institusjonelle og organisatoriske endringsprosesser på regionale- og lokale nivåer.

Forskningsgruppeleder

Dag Erik Berg picture Dag Erik Berg E-post: dag.e.berg@himolde.no Telefon: +4771195850

SOL- gruppen har faglig forankring i statsvitenskap, organisasjonsforskning og juridisk forskning, men inkluderer også forskere med bakgrunn i andre samfunnsvitenskapelige disipliner. SOL-gruppen etterstreber en tydelig kopling mellom forskning og undervisning, og knytter gjerne masteroppgaver til pågående forskningsprosjekter.

Våre forskningsområder:

  • Kommuner og reformer
  • Organisering og samhandling av offentlige tjenester
  • Reguleringer, kontrakter, ansvar, representasjon og styring på ulike forvaltningsnivåer
  • Omstillinger i privat sektor

Seneste publikasjoner:

  1. Evaluering i teori og praksis. (red.: Tornes, K.) og Resultatkommunen: reformer og resultater (red.: Torsteinsen, H.)

Deltakere

Publisert 12. okt. 2018 08:54 - Sist endret 31. okt. 2019 14:43