English version of this page

Samfunn, organisasjon og ledelse (SOL)

I SOL-gruppen forsker vi på samfunnsmessige, institusjonelle og organisatoriske endringsprosesser på ulike nivå og sektorer.

Forskningsgruppeleder

Dag Erik Berg picture Dag Erik Berg E-post: dag.e.berg@himolde.no Telefon: +4771195850

Forskningsgruppen Samfunn, Organisasjon og Ledelse (SOL) representerer en bred faglig møteplass for både nye og erfarne forskere. Samfunnsendringer er et sentralt tema, teoretisk og empirisk. Temaet er aktuelt i lys av teorier knyttet til ny modernitet og globalisering, samtidig som forholdet mellom global, nasjonalt og regionalt nivå har betydning for den regionale utviklingen innenfor områder som økonomi, politikk og jus. Sammen med nye og stadig mer effektive former for teknologi, styring og makt bidrar den globale sammenvevingen til å endre samfunn og prege identiteter, politikk og organisasjonsliv.

Organisasjonsteori har vært en viktig del av medlemmene i SOL-gruppens arbeid. Dette har vært knyttet til empirisk forskning i offentlig sektor, som helse- og kommunalforskning, og i privat sektor som industri og sport.

Målet med det interdisiplinære samarbeidet er å skape rom for aktuelle tema, løpende prosjekter og å utvikle ny og kritisk kunnskap i en tid preget av omskiftninger. Gruppen ønsker å skape rom for spørsmål innen grunnforskningen og å utvikle nye metodiske og teoretiske diskusjoner. Seminarer organiseres både lokalt og i samarbeid med nasjonale og internasjonale forskere.

 

Deltakere

Publisert 12. okt. 2018 08:54 - Sist endret 20. mars 2021 13:39