English version of this page

Supply Chain Management

Ledelse av forsyningskjeder (SCM) baseres i stor grad på beslutninger tatt med bakgrunn i informasjon fra informasjonssystemer (IS).  Forskningsutfordringer knyttes til elektronisk samhandling for bedre beslutninger, og til en samspill med delegering av beslutninger til smarte objekter som del av tingenes Internett.

Forskningsgruppeleder

Yury Redutskiy picture Yury Redutskiy E-post: Yury.Redutskiy@himolde.no Telefon: +4771195794

SCM-IS gruppen fokuserer på muligheter tingenes Internett gir for fleksibel styring av produksjon i en-stykk produksjon og i ordrebasert masseproduksjon i globale produksjonsnettverk. Utvikling av modeller og teknikker for kontroll og styring av produkt og informasjonsstrømmer for norsk produksjonsindustri er sentralt. Metoder for analyse av store datamengder fra ulike kilder som forretningssystemer (ERP), smarte objekter og sosiale nettverk er et nærliggende tema som gruppen fokuserer på.

Et prosjekt er arbeidspakke 4 i Manufacturing Networks 4.0 hvor fokus er på IoT-teknologier for samarbeidende planlegging og styring i industrielle verdikjeder.  Her inngår blant annet en ny modell for måling av teknologisk modenhetsnivå hos produksjonsbedrifter. Modeller for håndtering av kompleksiteten i verdikjeder hvor nye informasjonsmeglere og elektroniske samhandlingsplattformer inngår er sentralt, sammen med utviklingen av nye ytelsesindikatorer som tar hensyn til digitaliseringen av arbeidsprosessene.

En annen aktivitet er rettet mot utvikling av en kompetanseplattform for informasjonssystemer i et nytt masterprogram, «Logistics Analytics», i samarbeid med universiteter i Hviterussland. Samme tematikk gjelder for samarbeidet med Curtin Business School hvor gruppene er med i forskningsprosjektet «Analytics for the Future». Gruppen har publisert flere journal og konferanseartikler.

Deltakerne i forskningsgruppen er fra Høgskolen i Molde. Gruppen har også mye kontakt med Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk ved NTNU, Curtin Business School, Australia, The United Institute of Informatics Problems of the National Academy of Sciences of Belarus, og the University of Zurich, Sveits. 

SCM-IS gruppen har flere aktiviteter innen helselogistikk. Disse skilles nå ut i en egen forskningsgruppe så de er ikke tatt med i beskrivelsen her.

Deltakere

Publisert 16. nov. 2018 15:39 - Sist endret 8. okt. 2019 16:11