Siste publikasjoner

Oversikt over våre siste publikasjonene fra ansatte og studenter ved HiMolde og Møreforsking Molde.

Høgskolen i Molde og Møreforsking Molde gir ut fem publikasjonsserier, disse kan
bestilles eller lånes fra biblioteket via biblioteket@himolde.no:

 1. PhD theses in Logistics (Oria) 
 2. Rapporter (Oria) 
 3. Arbeidsrapporter (Oria)   
 4. Arbeidsnotater (Oria)
 5. Særtrykk/Reprint (Oria)

Forskningsaktiviteten ved Høgskolen i Molde

Studentoppgaver fra Høgskolen i Molde

De aller fleste oppgaver finnes i fulltekst i Brage HiM.

Vitenskapelig publisering for ansatte

Siste publikasjoner fra ansatte ved HiMolde

 • Stensen, Dina Benedicte Berg; Cañadas, Rafael A. Nozal; Småbrekke, Lars; Olsen, Karina; Nielsen, Christopher Sivert & Svendsen, Kristian [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2021). Social network analysis of Staphylococcus aureus carriage in a general youth population .
 • Skriabin, Anton; Kovalenko, Alina & Gribkovskaia, Irina (2021). Simulation models for fleet sizing and cargo throughput analysis in Arctic shipping.
 • Brask, Ole David; Østby, May & Ødegård, Atle (2021). En truet yrkesidentitet? Moss Avis.
 • Storm, Marianne; Venegas, Maria; Gosinski, Alyssia; Myers, Amanda; Brooks, Jessica & Fortuna, Karen L. (2021). Stakeholders' perspectives on partnering to inform the software development lifecycle of smartphone applications for people with serious mental illness. IEEE Global Humanitarian Technology Conference (GHTC). ISSN 2377-6919. s. 195–199. doi: 10.1109/GHTC53159.2021.9612444. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hogset, Heidi; Solvik, Marit Elizabeth Sand & Schei, Amanda (2021). Her har ingen søkt om å bli merittert underviser. [Avis]. khrono.no.
 • Frantzen, Bente Weiseth; Tranvik, Anne Mali; Samuelsen, Victoria; Pedersen, Stine & Dahlen, Victoria (2020). Studiestart ved Høgskolesenter - i koronapandemi: – vi er ikke bekymret. [Avis]. Tidens Krav.
 • Rokstad, Anne Marie Mork (2020). Behov hos personer med demens - Et kunnskapsgrunnlag for Demensplan 2020. Aldring og helse. ISSN 978-82-8061-616-6.
 • Rokstad, Anne Marie Mork (2020). Utfordrende atferd. I Rokstad, Anne Marie Mork & Smebye, Kari Lislerud (Red.), Personer med demens - Møte og samhandling 2.utgave. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-59107-6. s. 196–217.
 • Rokstad, Anne Marie Mork (2020). Miljøbehandling. I Rokstad, Anne Marie Mork & Smebye, Kari Lislerud (Red.), Personer med demens - Møte og samhandling 2.utgave. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-59107-6. s. 165–192.
 • Rokstad, Anne Marie Mork (2020). Utredning og diagnostikk. I Rokstad, Anne Marie Mork & Smebye, Kari Lislerud (Red.), Personer med demens - Møte og samhandling 2.utgave. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-59107-6. s. 72–85.
 • Rokstad, Anne Marie Mork (2020). Personsentrert omsorg. I Rokstad, Anne Marie Mork & Smebye, Kari Lislerud (Red.), Personer med demens - Møte og samhandling 2.utgave. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-59107-6. s. 51–70.
 • Rokstad, Anne Marie Mork (2020). Hva er demens? . I Rokstad, Anne Marie Mork & Smebye, Kari Lislerud (Red.), Personer med demens - Møte og samhandling 2.utgave. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-59107-6. s. 23–48.
 • Rokstad, Anne Marie Mork & Smebye, Kari Lislerud (2020). Personer med demens - Møte og samhandling 2.utgave. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-59107-6.
 • Østby, May (2019). "Ambassadør for inkludering". [Tidsskrift]. Fontene forskning.
 • Devold, Jonas Arvola & Furberg, Anne-Sofie (2019). Atopic disease in relation to Staphylococcus aureus carriage and spa type distribution in a subarctic adult population. Norsk Epidemiologi, Supplement. ISSN 0803-4206. 28.
 • Rokstad, Anne Marie Mork; Øvereng, Allan Rune; Strandli, Elin Aarø; Telenius, Elisabeth Wiken; Eriksen, Siren & Björklöf, Guro Hanevold [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). The needs of people with dementia as experienced by health care providers.
 • Østby, May & Oterhals, Ole Magnus (2019). Prosjektet "Jeg kan!"- Velferdsteknologi: teknologiske hjelpemidler for personer med utviklingshemming. .
 • Hoff, Arild; Peiro, Juanjo; Corberán, Ángel & Martí, Rafael (2019). Heuristics for the capacitated modular hub location problem.
 • Fominykh, Mikhail; Prasolova-Førland, Ekaterina; Stiles, Tore C; Krogh, Anne Berit & Linde, Mattias (2018). Conceptual framework for therapeutic training with biofeedback in Virtual Reality: first evaluation of a relaxation simulator. The Journal of Interactive Learning Research. ISSN 1093-023X. 29(1), s. 51–75.
 • Halse, Lise Lillebrygfjeld; Nujen, Bella Belerivana & Solli-Sæther, Hans (2018). The role of institutional context in back shoring decisions.

Se alle arbeider i Cristin