Siste publikasjoner

Oversikt over våre siste publikasjonene fra ansatte og studenter ved HiMolde og Møreforsking Molde.

Høgskolen i Molde og Møreforsking Molde gir ut fem publikasjonsserier, disse kan
bestilles eller lånes fra biblioteket via biblioteket@himolde.no:

  1. PhD theses in Logistics (Oria) 
  2. Rapporter (Oria) 
  3. Arbeidsrapporter (Oria)   
  4. Arbeidsnotater (Oria)
  5. Særtrykk/Reprint (Oria)

Forskningsaktiviteten ved Høgskolen i Molde

Studentoppgaver fra Høgskolen i Molde

De aller fleste oppgaver finnes i fulltekst i Brage HiM.

Vitenskapelig publisering for ansatte

Siste publikasjoner fra ansatte ved HiMolde

Error: When calling macro "listPublications", required parameter "type" (parameter #3) was not specified. ---- Tip: If the omission was deliberate, you may consider making the parameter optional in the macro by specifying a default value for it, like <#macro macroName paramName=defaultExpr>) ---- ---- FTL stack trace ("~" means nesting-related): - Failed at: #macro listPublications tabNumber res... [in template "layouts/publications/publications.ftl" in macro "listPublications" at line 172, column 1] - Reached through: @listPublications 0, data.results.all [in template "layouts/publications/publications.ftl" in macro "displayPublications" at line 102, column 9] - Reached through: @displayPublications data [in template "layouts/publications/publications.ftl" at line 86, column 13] ----