Siste publikasjoner

Oversikt over våre siste publikasjonene fra ansatte og studenter ved HiMolde og Møreforsking Molde.

Høgskolen i Molde og Møreforsking Molde gir ut fem publikasjonsserier, disse kan
bestilles eller lånes fra biblioteket via biblioteket@himolde.no:

  1. PhD theses in Logistics (Oria) 
  2. Rapporter (Oria) 
  3. Arbeidsrapporter (Oria)   
  4. Arbeidsnotater (Oria)
  5. Særtrykk/Reprint (Oria)

Forskningsaktiviteten ved Høgskolen i Molde

Studentoppgaver fra Høgskolen i Molde

De aller fleste oppgaver finnes i fulltekst i Brage HiM.

Vitenskapelig publisering for ansatte

Siste publikasjoner fra ansatte ved HiMolde