Forkurs i matematikk

Høgskolen i Molde tilbyr forkurs i matematikk for studenter på økonomi-, IT- og logistikkstudier som ønsker å friske opp gamle kunnskaper. Kurset er helt grunnleggende og varer kun en uke, nemlig uke 32, 9.-13. august 2021. Du må melde deg på i forkant.

Påmelding

Meld deg på forkurset i matematikk her.

Omvendt undervisning:

Undervisningsformen er såkalt "omvendt undervisning", dvs. man skal se noen videoer i "hjemmelekse" til hver av de 5 dagene, og deretter løse oppgaver med hjelp fra faglærere og hjelpelærere. Denne undervisningsformen forutsetter at studentene har sett teorivideoene før de kommer på skolen, typisk 4-6 videoer per dag. Videoene varer typisk 5-10 minutter.

Fysisk og digitalt tilbud:

Forkurset har både et fysisk og et digitalt undervisningstilbud. For de som har mulighet å møte opp på campus i Molde, rom A-1.020, så blir det oppgaveregning hvor faglærer Bård-Inge Pettersen og hjelpelærere er tilstede for veiledning. For de som ikke har mulighet å møte opp fysisk på campus så fås også veiledning via ZOOM med faglærer Per Kristian Rekdal og noen hjelpelærere.

Åpent Canvas-rom:

"MAT001 Forkurs i matematikk" har nå et åpent Canvas-rom. Det betyr at man ikke trenger brukernavn og passord, så man kan ta en titt allerede nå: https://himolde.instructure.com/courses/2069

Start gjerne å se videoene MAT001 i dag!

Discord:

Discord er er chatte-program som vi skal bruke for å kommunisere i MAT001. Dersom du ikke har bruker fra før, lag en bruker og bli med: https://discord.gg/5P7az7SKpK

Timeplan:

Det kommer til å bli litt info om kurset og kursmateriellet i starten, særlig mandag 9. august. Ellers blir det oppgaveregning med veiledning. 

Mandag - fredag 09:15 - 16:00 uke 32, 9.-13. august 2021.

 • 09:15 - 12:00 - oppgaveregning med digital eller fysisk veiledning (45 min. økter med 15 min. pause)
 • 12:00 - 13:15 - lunsjpause
 • 13:15 - 16:00 - oppgaveregning med digital eller fysisk veiledning (45 min. økter med 15 min. pause)

Kristiansundstudenter: 

For å samle studentene fra både Kristiansund og Molde, så samles vi på Molde Campus, rom A.1-020. Dette er et stort auditorium, så vi kan holde pålagt avstand ihht. smittevernreglene

Formål:

Studenter ved økonomi- og logistikkstudiene skal ha det obligatoriske emnet MAT100 Matematikk.

Det viser seg at mange studenter har svake forkunnskaper i matematikk. Dette gjør det vanskelig å følge normal studieprogresjon i første studieår. Målet med forkurset er å gi studentene et grunnlag til å kunne følge undervisningen i matematikk.

Høgskolen forutsetter at studenter med svak bakgrunn i matematikk deltar ved forkurset i matematikk!

Forkurset alene må imidlertid ikke oppfattes som et tilstrekkelig middel til å skaffe seg eventuelle manglende forkunnskaper, men heller som et supplement til nødvendig selvstudium. 

Innhold

 • grunnleggende algebra
 • brøkregning
 • prosent
 • potenser
 • kvadratrot
 • logikk
 • mengdelære

I all hovedsak er dette repetisjon av matematikk fra videregående skole. Kunnskap om disse temaene forutsettes når kurset "MAT100 Matematikk" starter senere i høst, og repeteres da ikke.

Kursmateriell

Kursmateriell består av teorivideoer med tilhørende teori og oppgaver.  Dette kursmateriellet er basert på boken som oppgitt under "litteratur" nedenfor. Kursmateriellet tilgjengeliggjøres kort tid før kursets oppstart. Det blir sendt ut informasjonsepost til alle relevante studenter ved Høgskolen i Molde. 

Litteratur: 

"Grunnleggende matematikk", Bård-Inge Pettersen og Per Kristian Rekdal, Pytagoras Forlag 2021.

Kommentarer:

 • Boken blir tilgjengelig for salg før kursets oppstart.
 • Boken kan forhåndsbestilles ved å sende epost til bestilling@pytagorasforlag.no
 • Boken kan også kjøpes i bokhandelen SiMolde Bok ved kursstart.
 • Det er en klar fordel å ha boken i tillegg til det digitale kursmateriellet.

Støttelitteratur

Bjørnestad, Harald m.fl.: "Matematikk for økonomi og samfunnsfag", Høyskoleforlaget

Det kan være lurt å ha en matematikkbok som oppslagsbok gjennom studiet.
Da er boken til Bjørnstad et godt alternativ, men også andre matematikkbøker kan passe.

Boka kan også kjøpes hos SiMolde Bok på høgskolen ved kursstart.

Velkommen til forkurs i matematikk!

Publisert 25. juni 2019 14:26 - Sist endret 9. aug. 2021 11:03