Forkurs i matematikk

Høgskolen i Molde tilbyr forkurs i matematikk for studenter på økonomi- og logistikkstudier, som vil forbedre grunnlaget i faget, eller som ønsker å friske opp gamle kunnskaper.

Timeplan:

 • Mandag 12. til fredag 16 august
 • Alle dager kl 09.15 – 16.00 (pause fra 12.00 – 13.15)
 • All undervisning skjer på HiMolde, Molde Campus, rom A-1.020.

Undervisningen vil bli delt mellom felles forelesning og oppgaveløsning i grupper.

Dagene vil bli delt inn slik: 
2 timer forelesning – 1 time oppgaveløsning - 2 timer forelesning – 1 time oppgaveløsning

Formål

Studenter ved økonomi- og logistikkstudiene skal ha det obligatoriske emnet MAT100 Matematikk.

Det viser seg at mange studenter har svake forkunnskaper i matematikk. Dette gjør det vanskelig å følge normal studieprogresjon i første studieår. Målet med forkurset er å gi studentene et grunnlag til å kunne følge undervisningen i matematikk.

Høgskolen forutsetter at studenter med svak bakgrunn i matematikk deltar ved forkurset i matematikk!

Forkurset alene må imidlertid ikke oppfattes som et tilstrekkelig middel til å skaffe seg eventuelle manglende forkunnskaper, men heller som et supplement til nødvendig selvstudium. 

Kursmateriell

Kursmateriell finner dere på vår åpne kursplattform, www.himoldeX.no .

Ved å trykke på knappen "Materiell for emnet" finner dere:
 • Kompendium
 • Oppgaver
 • Løsninger

Det obligatoriske kurset i matematikk, "MAT100 Matematikk", skal gå nå i høst. Også i dette kurset kan man gratis laste ned alt kursmateriell. Pensum i både forkurset MAT001 og det obligatoriske kurset MAT100 defineres ut fra kompendiet, forelesningene og øvingsoppgavene.

Litteratur: 

Rekdal, Per Kristian: Kompendium i "MAT001 Forkurs i matematikk", 2018.
Kompendiet kan også kjøpes hos SiMolde Bok på høgskolen ved kursstart.

 

PS: Kompendiet blir lagt ut på www.himoldeX.no rett for kursstart. Vil du se hvordan det ser ut så kan du bare gå inn å se på tidligere versjoner av kurset.

Støttelitteratur

Bjørnestad, Harald m.fl.: "Matematikk for økonomi og samfunnsfag", Høyskoleforlaget

Det kan være lurt å ha en matematikkbok som oppslagsbok gjennom studiet.
Da er boken til Bjørnstad et godt alternativ, men også andre matematikkbøker kan passe.

Boka kan også kjøpes hos SiMolde Bok på høgskolen ved kursstart.

Undervisningsform:

Kurset er lagt opp som en kombinasjon av forelesninger og oppgaveløsning.
Foreleser er til stede hele tiden, også ved oppgaveløsning.

Video:

Alle forelesningene i forkurset blir tatt opp på video. Disse forelesningsvideoene blir lagt ut på www.himoldeX.no. Studenter kan dermed se disse forelesningene om igjen ved behov.

Facebook:

Forkurset har egen Facebook-side.
Her kan man spørre spørsmål om noe er uklart. Bli gjerne medlem! Åpen gruppe.

Innhold:

 • elementær algebra
 • 1., 2. og 3. gradsligninger
 • % regning
 • funksjoner og grafisk fremstilling
 • lineære funksjoner
 • polynomer
 • ulikheter

PS:

 1. Viktig med fysisk oppmøte i dette forkurset siden det er mye oppgaveregning.
 2. Er du nysgjerrig på hvordan kurset blir?  Ta en titt på tidligere videoer av forelesningene i MAT001.

Velkommen til forkurs i matematikk!

Publisert 25. juni 2019 14:26 - Sist endret 12. aug. 2019 08:15