Studiespesifikk informasjon

Du finner studiespesifikk informasjon, ut over den generelle informasjonen til nye studenter, i listen under. Vær obs på at informasjon kan oppdateres fram til studiestart.

Dersom du er i risikogruppen eller av andre årsaker ikke kan møte på studiestart 12. august, kan du delta på velkomstmøtene digitalt via ZOOM.  Husk at du da må registrere fravær på dette skjemaet.

Emnestudent

Vi gjør oppmerksom på at enkelte emner kan ha plassbegrensing hvor ordinære studenter blir prioritert først. Alle aktivitetslære- og treningslære emner er sperret for emnestudenter.

Etter at du har aktivert brukerkonto og betalt semesteravgift, kan du melde deg på til vurdering/eksamen og undervisning i Studentweb.  Siste frist for oppmeldinger til eksamen/vurdering er 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret.
Dagen etter at du er oppmeldt til eksamen og undervisning, vil du få tilgang til vårt e-læringsportal Canvas. Du logger deg på Canvas med samme brukernavn og passord som du får tildelt ved aktivering av brukerkonto nevnt ovenfor.

Dersom du har søkt om å ta masteremne som emnestudent vil studiekontoret gjøre oppmeldingen for deg. Om du ikke har oppgitt hvilke emner du ønsker å ta på masternivå i din søknad må du ta kontakt med oss til studentweb@himolde.no for oppmelding.

Emnestudent sykepleie/vernepleie

Som emnestudent ved sykepleie/vernepleie får du ikke selv meldt deg opp til de emner du ønsker å ta. Du melder deg opp ved å sende en e-post med emnekode og ditt studentnummer til studentweb@himolde.no innen oppmeldingsfristen som er 1. september.

Nettilbud til permitterte og arbeidsledige

Etter at du har aktivert brukerkonto og betalt semesteravgift, kan du melde deg på til vurdering/eksamen og undervisning i Studentweb.  Siste frist for oppmeldinger til eksamen/vurdering er 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret.
Dagen etter at du er oppmeldt til eksamen og undervisning, vil du få tilgang til vårt e-læringsportal Canvas. Du logger deg på Canvas med samme brukernavn og passord som du får tildelt ved aktivering av brukerkonto nevnt ovenfor.

Bachelor i sykepleie

Åpningsdagen 12. august

 • Kl 12: studievise velkomstmøter
 • Kl 1300 - 1400: møte faddere og inndeling i faddergrupper – studentene møter i undervisningsrom som oppsatt nedenfor
 • Kl 1400 Faddergrupper forlater høgskolen samlet
 • Gruppe 2 (som har fått SMS fra høgskolen) møter kl 1415
 • Kl 1415 studievise velkomstmøter
 • Kl 1500 - 1400: møte faddere og inndeling i faddergrupper – studentene møter i undervisningsrom som oppsatt nedenfor
 • Kl 1415 Faddergrupper forlater høgskolen samlet

Studenter med studiegruppe Molde møter på rom A-1.020 (Campus Molde)

Studenter med studiegruppe Kristiansund møter på rom K116 (Campus Kristiansund) kl 1200.

Studenter i risikogruppen eller av andre årsaker som ikke kan møte fysisk til studiestart 12. august, kan delta på velkomstmøtene digitalt i Canvas. Les mer om hvordan her: https://www.himolde.no/livet-rundt-studiene/studiestart/digital-studiestart.html

Bachelor i vernepleie

Åpningsdagen 12. august

 • Kl 12: møte faddere og inndeling i faddergrupper – studentene møter i undervisningsrom som oppsatt nedenfor
 • Kl 1300 - 1400: studievise velkomstmøter
 • Kl 1415 Faddergrupper forlater høgskolen samlet

Studenter møter på rom A-1.025

Studenter i risikogruppen eller av andre årsaker som ikke kan møte fysisk til studiestart 12. august, kan delta på velkomstmøtene digitalt i Canvas. Les mer om hvordan her: https://www.himolde.no/livet-rundt-studiene/studiestart/digital-studiestart.html

Bachelor i vernepleie - deltid

Oppstart 31. august klokken 12:15 på rom A-1.020 ved Molde Campus.

Informasjonsskriv til nye studenter ved bachelor i vernepleie deltid.

Årsstudium i bedriftsøkonomi

Åpningsdagen 12. august

 • Kl 0915: møte faddere og inndeling i faddergrupper – studentene møter i undervisningsrom som oppsatt nedenfor:
 • Kl 10-11: studievise velkomstmøter
 • Kl 1115: Faddergrupper forlater høgskolen samlet

Studenter møter på rom B-135

Studenter i risikogruppen eller av andre årsaker som ikke kan møte fysisk til studiestart 12. august, kan delta på velkomstmøtene digitalt i Canvas. Les mer om hvordan her: https://www.himolde.no/livet-rundt-studiene/studiestart/digital-studiestart.html

Årsstudium i Idrett og adventure

Åpningsdagen 12. august

 • Kl 0915: møte faddere og inndeling i faddergrupper – studentene møter i undervisningsrom som oppsatt nedenfor:
 • Kl 10-11: studievise velkomstmøter
 • Kl 1115: Faddergrupper forlater høgskolen samlet

Studenter møter på rom A-2.116

Studenter i risikogruppen eller av andre årsaker som ikke kan møte fysisk til studiestart 12. august, kan delta på velkomstmøtene digitalt i Canvas. Les mer om hvordan her: https://www.himolde.no/livet-rundt-studiene/studiestart/digital-studiestart.html

Årsstudium i IT

Åpningsdagen 12. august

 • Kl 12: møte faddere og inndeling i faddergrupper – studentene møter i undervisningsrom som oppsatt nedenfor
 • Kl 1300 - 1400: studievise velkomstmøter
 • Kl 1415 Faddergrupper forlater høgskolen samlet

Studenter møter på rom A-2.040

Studenter som skal følge studiet på nett trenger ikke møte på åpningsdagen.

Studenter i risikogruppen eller av andre årsaker som ikke kan møte fysisk til studiestart 12. august, kan delta på velkomstmøtene digitalt i Canvas. Les mer om hvordan her: https://www.himolde.no/livet-rundt-studiene/studiestart/digital-studiestart.html

Årsstudium i personal og organisasjonskunnskap

Åpningsdagen 12. august

 • Kl 0915: møte faddere og inndeling i faddergrupper – studentene møter i undervisningsrom som oppsatt nedenfor:
 • Kl 10-11: studievise velkomstmøter
 • Kl 1115: Faddergrupper forlater høgskolen samlet

Studenter møter på rom B360

Studenter i risikogruppen eller av andre årsaker som ikke kan møte fysisk til studiestart 12. august, kan delta på velkomstmøtene digitalt i Canvas. Les mer om hvordan her: https://www.himolde.no/livet-rundt-studiene/studiestart/digital-studiestart.html

Årsstudium i Jus

Åpningsdagen 12. august

 • Kl 0915: møte faddere og inndeling i faddergrupper – studentene møter i undervisningsrom som oppsatt nedenfor:
 • Kl 10-11: studievise velkomstmøter
 • Kl 1115: Faddergrupper forlater høgskolen samlet

Studenter møter på rom A-2.040 og A-1.058

Studenter i risikogruppen eller av andre årsaker som ikke kan møte fysisk til studiestart 12. august, kan delta på velkomstmøtene digitalt i Canvas. Les mer om hvordan her: https://www.himolde.no/livet-rundt-studiene/studiestart/digital-studiestart.html

Bachelor i logistikk og SCM

Åpningsdagen 12. august

 • Kl 0915: møte faddere og inndeling i faddergrupper – studentene møter i undervisningsrom som oppsatt nedenfor:
 • Kl 10-11: studievise velkomstmøter
 • Kl 1115: Faddergrupper forlater høgskolen samlet

Studenter møter på rom A-1.020

Studenter i risikogruppen eller av andre årsaker som ikke kan møte fysisk til studiestart 12. august, kan delta på velkomstmøtene digitalt i Canvas. Les mer om hvordan her: https://www.himolde.no/livet-rundt-studiene/studiestart/digital-studiestart.html

Bachelor i økonomi og administrasjon

Åpningsdagen 12. august

 • Kl 0915: møte faddere og inndeling i faddergrupper – studentene møter i undervisningsrom som oppsatt nedenfor:
 • Kl 10-11: studievise velkomstmøter
 • Kl 1115: Faddergrupper forlater høgskolen samlet

Studenter møter på rom B137 og B138

Studenter i risikogruppen eller av andre årsaker som ikke kan møte fysisk til studiestart 12. august, kan delta på velkomstmøtene digitalt i Canvas. Les mer om hvordan her: https://www.himolde.no/livet-rundt-studiene/studiestart/digital-studiestart.html

Bachelor i bærekraftig logistikk og sirkulær økonomi

Åpningsdagen 12. august

 • Kl 12: kaffe og kake i gangen eller i klasserommet
 • Kl 12-14 studievise velkomstmøter
 • Kl 14: Faddergruppene

Studenter møter på rom K117 (Campus Kristiansund)

Studenter i risikogruppen eller av andre årsaker som ikke kan møte fysisk til studiestart 12. august, kan delta på velkomstmøtene digitalt i Canvas. Les mer om hvordan her: https://www.himolde.no/livet-rundt-studiene/studiestart/digital-studiestart.html

Bachelor i marin logistikk og økonomi

Åpningsdagen 12. august

 • Kl 12: kaffe og kake i gangen eller i klasserommet
 • Kl 12-14 studievise velkomstmøter
 • Kl 14: Faddergruppene

Studenter møter på rom K150 (Campus Kristiansund)

Studenter i risikogruppen eller av andre årsaker som ikke kan møte fysisk til studiestart 12. august, kan delta på velkomstmøtene digitalt i Canvas. Les mer om hvordan her: https://www.himolde.no/livet-rundt-studiene/studiestart/digital-studiestart.html

Bachelor i IT og digitalisering

Åpningsdagen 12. august

 • Kl 0915: møte faddere og inndeling i faddergrupper – studentene møter i undervisningsrom som oppsatt nedenfor:
 • Kl 10-11: studievise velkomstmøter
 • Kl 1115: Faddergrupper forlater høgskolen samlet

Studenter møter på rom A-1.025

Studenter i risikogruppen eller av andre årsaker som ikke kan møte fysisk til studiestart 12. august, kan delta på velkomstmøtene digitalt i Canvas. Les mer om hvordan her: https://www.himolde.no/livet-rundt-studiene/studiestart/digital-studiestart.html

Bachelor i sport management

Åpningsdagen 12. august

 • Kl 0915: møte faddere og inndeling i faddergrupper – studentene møter i undervisningsrom som oppsatt nedenfor:
 • Kl 10-11: studievise velkomstmøter
 • Kl 1115: Faddergrupper forlater høgskolen samlet

Studenter møter på rom B139+B140

Studenter i risikogruppen eller av andre årsaker som ikke kan møte fysisk til studiestart 12. august, kan delta på velkomstmøtene digitalt i Canvas. Les mer om hvordan her: https://www.himolde.no/livet-rundt-studiene/studiestart/digital-studiestart.html

Bachelor i jus og administrasjon

Åpningsdagen 12. august

 • Kl 0915: møte faddere og inndeling i faddergrupper – studentene møter i undervisningsrom som oppsatt nedenfor:
 • Kl 10-11: studievise velkomstmøter
 • Kl 1115: Faddergrupper forlater høgskolen samlet

Studenter møter på rom A-2.135 og A-2.136

Studenter i risikogruppen eller av andre årsaker som ikke kan møte fysisk til studiestart 12. august, kan delta på velkomstmøtene digitalt i Canvas. Les mer om hvordan her: https://www.himolde.no/livet-rundt-studiene/studiestart/digital-studiestart.html

Bachelor i petroleumslogistikk og økonomi

Åpningsdagen 12. august

 • Kl 12: kaffe og kake i gangen eller i klasserommet
 • Kl 12-14 studievise velkomstmøter
 • Kl 14: Faddergruppene

Studenter møter på rom K122 (Campus Kristiansund).

Studenter i risikogruppen eller av andre årsaker som ikke kan møte fysisk til studiestart 12. august, kan delta på velkomstmøtene digitalt i Canvas. Les mer om hvordan her: https://www.himolde.no/livet-rundt-studiene/studiestart/digital-studiestart.html

MSc in Logistics

Åpningsdagen 12. august

 • Kl 12: møte faddere og inndeling i faddergrupper – studentene møter i undervisningsrom som oppsatt nedenfor
 • Kl 1300 - 1400: studievise velkomstmøter
 • Kl 1415 Faddergrupper forlater høgskolen samlet

Studenter møter på rom B139 og B140.

Studenter i risikogruppen eller av andre årsaker som ikke kan møte fysisk til studiestart 12. august, kan delta på velkomstmøtene digitalt i Canvas. Les mer om hvordan her: https://www.himolde.no/livet-rundt-studiene/studiestart/digital-studiestart.html

Master i samfunnsendring, organisasjon og ledelse

Åpningsdagen 12. august

 • Kl 12: møte faddere og inndeling i faddergrupper – studentene møter i undervisningsrom som oppsatt nedenfor
 • Kl 1300 - 1400: studievise velkomstmøter
 • Kl 1415 Faddergrupper forlater høgskolen samlet

Studenter møter på rom A-1.058

Studenter i risikogruppen eller av andre årsaker som ikke kan møte fysisk til studiestart 12. august, kan delta på velkomstmøtene digitalt i Canvas. Les mer om hvordan her: https://www.himolde.no/livet-rundt-studiene/studiestart/digital-studiestart.html

MSc in Sport Management

Åpningsdagen 12. august

 • Kl 12: møte faddere og inndeling i faddergrupper – studentene møter i undervisningsrom som oppsatt nedenfor
 • Kl 1300 - 1400: studievise velkomstmøter
 • Kl 1415 Faddergrupper forlater høgskolen samlet

Studenter møter på rom A-2.137

Studenter i risikogruppen eller av andre årsaker som ikke kan møte fysisk til studiestart 12. august, kan delta på velkomstmøtene digitalt i Canvas. Les mer om hvordan her: https://www.himolde.no/livet-rundt-studiene/studiestart/digital-studiestart.html

Master i økonomi og administrasjon

Åpningsdagen 12. august

 • Kl 12: møte faddere og inndeling i faddergrupper – studentene møter i undervisningsrom som oppsatt nedenfor
 • Kl 1300 - 1400: studievise velkomstmøter
 • Kl 1415 Faddergrupper forlater høgskolen samlet

Studenter møter på rom A-2.136

Studenter i risikogruppen eller av andre årsaker som ikke kan møte fysisk til studiestart 12. august, kan delta på velkomstmøtene digitalt i Canvas. Les mer om hvordan her: https://www.himolde.no/livet-rundt-studiene/studiestart/digital-studiestart.html

MSc in Sustainable Energy Logistics

Åpningsdagen 12. august

 • Kl 12: møte faddere og inndeling i faddergrupper – studentene møter i undervisningsrom som oppsatt nedenfor
 • Kl 1300 - 1400: studievise velkomstmøter
 • Kl 1415 Faddergrupper forlater høgskolen samlet

Studenter møter på rom B139 og B140

Studenter i risikogruppen eller av andre årsaker som ikke kan møte fysisk til studiestart 12. august, kan delta på velkomstmøtene digitalt i Canvas. Les mer om hvordan her: https://www.himolde.no/livet-rundt-studiene/studiestart/digital-studiestart.html

Erfaringsbasert master i helselogistikk og digitale systemer

Studentene har fått tilsendt informasjon på e-post.

Master i Helse og sosialfag

Oppstart i uke 35

Videreutdanning i psykisk helsearbeid

Oppstart i uke 35. Samlingsuker høsten 2020: uke 35, 42 og 48.

Videreutdanning i avansert klinisk sykepleie

Oppstart uke 34. Nye studenter får tilsendt informasjon om oppstart på e-post.

Videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge

Oppstart i uke 36. Samlingsuker høsten 2020: uke 36, 43 og 48.

Videreutdanning i habilitering og miljøarbeid

Oppstart i uke 35

Videreutdanning i bærekraftig byutvikling

ADM725 Urban governance og bærekraftig utvikling

 • 10/9-11/9 Campus Molde (inkl. generell studieinfo/oppstart) og Zoom/online
 • 8/10 Online
 • 22/10-23/10 Campus Molde og Zoom/online

SØK720 Urban økonomi:

 • Uke 40 og uke 47 Campus Molde og Zoom/online
Publisert 10. des. 2019 12:18 - Sist endret 17. aug. 2020 13:49