Velkomstmøter studentpulje 3 Kristiansund

For at vi skal kunne overholde smittevernsreglene, har vi fordelt studentene i Kristiansund etter hvilke studier de tilhører.  Studentene er igjen inndelt i klassevise faddergrupper som vil holde sammen gjennom åpningsdagen og resten av åpningsuka

Romfordeling studentpulje 2 Molde, med oppstart kl. 13.00

Studium

Rom

Studieleder

Bach. i pet.log og øk

K122

Per Engelseth

Bach. i bærekraftig log. og sirkulær øk.

K117

Morten Svindland

Bach. i marin logistikk

K150

Øystein Klakegg

Sykepleie studiegruppe KSU**

K116

Overføring fra Molde

** samkjøres med sykepleie Molde

Studentene vasker av bord før de forlater klasserommet.

 

 

Publisert 30. juni 2020 14:27 - Sist endret 28. juli 2020 08:42