Velferdstilbud

Bolig

Studentsamskipnaden i Moldfe tilbyr bolig til deg som skal studere på Molde Campus. 

Boligavdelingen ved SiMolde tilbyr rom i kollektiv, hybel med eget kjøkken og bad og parleiligheter. Alle boligene ligger i gang- og sykkelavstand fra høgskolens lokaler. 

Helse og rådgiving

Du kan snakke med studentrådgiver, spesialpedagog, psykiatrisk sykepleier eller helsesøster.
Studentsamkipnaden arrangerer også ulike kurs som kan gjøre studiehverdagen enklere. 

Trening

På Høgskolen i Molde er det et eget treningsrom på Molde Campus. Studentene har også et eget idrettslag som arrangerer ulike aktiviteter.