Bedriftsbesøk til Brunvoll

Tradisjonelt reiser førsteårsstudentene på ekskursjon til Shell sitt Ormen Lange-anlegg. Shell er dessverre midt i en omorganisering og studentene ble istedenfor invitert på omvisning til Brunvoll fredag 26.oktober kl. 12.00. Vi ble møtt av Åse Marie Aakvik som ga en kort presentasjon om selskapets historie. Åse Marie har jobbet på Brunvoll siden hun startet der som lærling for 15 år siden. 

Studentene ble godt tatt i mot på Brunvoll av tidligere logistikkstudent Frank Amadeus Mundal.

Saken er skrevet av Atle Kristiansen

Brunvoll er familieeid og ble etablert i 1912. Frem til ca. 1965 produserte bedriften semi-dieselmotorer, men grunnet markedsmessige forhold satset bedriften heretter på sidepropellen. Eierne har fokusert på å ha på plass moderne og effektiv teknologi for å klare seg i et meget konkurranseutsatt verdensmarked. Scana Volda og Mar-El ble en del av Brunvoll i mars 2017, dette ga Brunvoll muligheten til å tilby komplette pakker med både side- og fremdriftspropeller. De eksporterer 90% av det de produserer. Brunvoll har også et verdensomspennende agentnettverk og er representert i 22 land, noen er kun salgskontorer, mens noen utfører serviceoppdrag i tillegg. Brunvoll sin visjon er trusted world wide og precision is our passion. Brunvoll kan tilby komplette systemer for fremdrift, posisjonering og manøvrering av fartøy. Bedriften har i dag i overkant av 300 ansatte hvor 25 av dem er lærlinger (nærmere 500 ansatte inkl. Brunvoll Volda og Brunvoll Mar-El). 

Tidligere masterstudent fra høgskolen, Frank A. Mundal, gikk deretter gjennom ulike elementer i selskapets logistikk opplegg og viste blant annet innkjøpsrutiner, produksjonsplanlegging og materialadministrasjon. Frank er ansatt som produksjonsplanlegger på planleggingsavdelingen hos Brunvoll AS.

En flott dag på Brunvoll for logistikkstudentene

Studentene merket seg at alt styres fra hovedkvarteret i Molde, og at Brunvoll sender ut egne reisemontører som rykker ut på kort varsel for å utføre reparasjons- og vedlikeholdsoppdrag. Brunvoll er lokalisert rett ved flyplassen, som er svært viktig for selskapet. Det er her all produksjon foregår, og gjør det enklere for Brunvoll å sende ut reisemontører på hasteoppdrag. Det vil også være viktig, og kanskje til og med avgjørende, for et internasjonalt orientert selskap som Brunvoll. Den høye rute frekvensen gjør at oppdragene ute i verden kan ordnes kjapt og sikre et raskt og presist tjenestetilbud når kunder trenger oppfølging lokalt enten til reparasjoner eller vedlikehold over hele verden. I tillegg gir det et godt og raskt tilbud når potensielle kunder skal hentes hit for å presentere det Brunvoll kan tilby eller for opplæring.

Etter presentasjonen ble studentene delt i to grupper og ble vist rundt i produksjonslokalene av Frank Mundal og Joachim Hafsmo (Prosjektingeniør Salg). Studentene fikk presentert hele produksjonskjeden, fra stålplater kom inn til en ferdig thruster var klar for utskiping. Brunvoll lager komplette thrustersystemer inkludert elektronikk, Guidene viste både tradisjonelle hydrauliske, de nye elektriske såkalte Rim Driven Thrusters (RDT), og ikke minst en såkalt «azimuth» eller en nedsenkbar thruster som brukes utenfor skroget og kan roteres 360 grader for stabilisering under vanskelige og krevende oppdrag, og som vil holde fartøyet i samme posisjon under oppdraget.

Høgskolen setter alltid pris på at Brunvoll tar seg tid til å vise hvordan en suksessbedrift fungerer i praksis. Brunvoll har vist mange ganger at de gjerne tar imot både nasjonale og internasjonale studenter. Brunvoll har alltid tatt godt i mot studenter som søker en plass for å skrive oppgave, dette har ført til mange praksis og bacheloroppgaver hos nettopp Brunvoll, Som igjen har vist seg å være en link, eller et skritt mot en fremtidig jobb.

Publisert 3. des. 2018 14:46 - Sist endret 3. des. 2018 14:46