Ekstra leseplasser i eksamenstida

Den gamle IT-avdelinga er omgjørt til leseplass i eksamenstida.

Det gamle IT-senteret er nå tilgjengelig til bruk for studenter.

Høgskolen i Molde har vokst mye de siste årene og plassen har blitt knapp. Dette har blant annet ført til at både rektor og deler av administrasjonen har flyttet kontorsted (ekstern lenke, Panorama) og IT-senteret har flyttet opp sammen med Studentservice. 

Studentene har på sin side etterlyst flere leseplasser og grupperom. Nå har ting blitt gjort for å bedre situasjonen i eksamenstiden. 

Nå kan du søke ro og finne leseplass nede i kjelleren på A-bygget.

Som et midlertidig strakstiltak har vi nå ryddet og klargjort kontorlokaler som står ledig i kjelleretasjen i A-bygget der IT-senteret tidligere holdt til.

Her kan enkeltstudenter sitte og lese, og det er lokaler egnet for gruppearbeid. Døra til lokalene står åpen, og kan ikke bookes (først til mølla).

Vi håper lokalene blir mye brukt!

Emneord: lesesal, studenter
Publisert 4. des. 2018 09:08 - Sist endret 4. des. 2018 09:08