- Perfekt øvingsavdeling!

Simulering og teamtrening sto i fokus da BEST-stiftelsen sammen med Molde sykehus arrangerte fasilitatorkurs på Høgskolen i Molde. Øvingsavdelinga høstet lovord.

Arrangør og deltagere var veldig fornøyd med fasilitetene på Høgskolen i Molde. Foto: Jan Ragnvald Eide/HiMolde.

- Vi er veldig fornøyd. Fasilitetene var perfekte og hadde god plass til både øving og diskusjoner, forteller Else Karin Heggem. Hun er traumekoordinator ved Molde sykehus og var den lokale kurslederen.

- Responsen var også veldig god blant de som reiser rundt og holder disse kursene. Deltagere fra hele landet var med da det ble avholdt fasilitatorkurs på øvingsavdelinga til høgskolen.

Deltagere fra hele landet

- Tidligere har dette vært holdt i Bergen og Trondheim, men de siste årene er dette blitt holdt ved andre sykehus. Vi hadde deltagere fra Trondheim, Oslo, Hammerfest og sykehuset i Østfold. Til sammen var vi 6 instruktører og 20 deltagere, sier Heggem.

Opplæring av de som skal lære bort

Deltagerne på kurset skal senere lære opp andre. Foto: Jan Ragnvald Eide/HiMolde.

Det var opplæring av personale som senere skal holde arrangere simuleringer som sto på agendaen. På engelsk kalles dette for «train the trainees». Det er et nasjonalt kurs som blir arrangert gjennom BEST-stiftelsen.

BEST står for "Bedre og systematisk teamtrening" og skal arbeide for å øke den lokale mestringsevne og profesjonalitet i teamarbeid ved systematisk å øve samarbeid, ledelse og kommunikasjon i tverrfaglige team. Metodene skal være realistiske, troverdige og vitenskapsbaserte. De skal kunne benyttes umiddelbart og ha overføringsverdi til andre fagområder.

Publisert 17. jan. 2019 12:36 - Sist endret 17. jan. 2019 12:36