Blant de mest fornøyde praksisstudentene i landet

Studentene ved Høgskolen i Molde er de som er nest mest fornøyde med praksisen sin i hele Norge. Et stabilt og godt samarbeid med praksisfeltet er en av grunnene til det.

Studieleder for vernepleie Hans Petter Iversen
Foto: Studieleder for vernepleie Hans Petter Iversen

NOKUT har gjort en analyse av studentenes tilfredshet med praksis, basert på resultatene fra Studiebarometeret for 2018. Denne gir Høgskolen i Molde et svært godt resultat og det er kun studentene ved Politihøgskolen som har en høyere score enn våre studenter. Se sak i Khrono her (ekstern lenke). Analysen viser at studentene som har hatt praksis også opplever en sterkere tilknytning til arbeidslivet.

Praksis i halvparten av studietiden

Gunn Harriet Dahle Bergsvik jobber med å tilrettelegge praksisen for Høgskolen i Moldes studenter.  Hun er glad for de gode tallene.
- Det er veldig hyggelig at studentene gir uttrykk for at de er svært fornøyd med praksisen. På sykepleiestudiet er du i praksis halvparten av tiden og da er det godt å vite at vi har gode praksisplasser for våre studenter.

Kontinuerlig forbedringsprosess

Hans Petter Iversen er studieleder for vernepleierutdanningen og trekker frem at det jobbes ut i fra et kvalitetsperspektiv.
- Vi snakker kontinuerlig om praksisen, og hvordan vi kan endre og omstille oss. Vi er presset på ressurser og er nødt til å ha et godt samarbeid med studentene.

Fruktene av flere års arbeid

Dahle Bergsvik trekker frem at det gjennom mange år er opparbeidet ett stabilt og godt nettverk mellom praksisfeltet og høgskolen, med god dialog og tett samarbeid. 
Det er mange faglige dyktige personer, både veiledere i praksisfeltet og lærere fra høgskolen. Studentene blir i hver praksisperiode fulgt opp med samtaler, sammen med praksisveileder og praksislærer.

 

Studieleder Iversen er enig i at en lykkes med det en satser på.
- Vi lykkes vel fordi vi har prioritert dette gjennom mange år. Og fordi lærerne har god kunnskap om praksis på sine respektive områder.

Publisert 13. juni 2019 11:11 - Sist endret 13. juni 2019 11:15