Kjempesuksess med omvendt undervisning

Per Kristian Rekdal og Bård-Inge Pettersen slet med dårlig oppmøte i MAT100. Løsningen ble å snu undervisningen på hodet.

Bilde av studenter i undervisningslokale. Stort oppmøte.

Undervisningsformen "flipped classroom" og delvis oppmøteplikt har ført til en tredobling i oppmøtet blant studentene i MAT100

Foto: Per Kristian Rekdal

Flipped classroom er et begrep som mange har hørt snakk om i det siste, men hva går det egentlig ut på? Kort forklart er det en form for blandet læring der studentene ser videoforelesninger på nett og bruker tiden de er på skolen til oppgaveløsning og gruppearbeid. Foreleserne Rekdal og Pettersen forklarer hvorfor de begynte med dette.

Triplet oppmøtet

I fjor var 120 studenter oppmeldt i kurset, men kun 15-30 møtte opp til øvingstimer. Etter at de innførte delvis oppmøteplikt og snudde undervisningen har de fått mer en triplet oppmøtet. Dette er både studenter og undervisere fornøyd med.

«Hovedaktiviteten i MAT100 er nå øvingsdagene med oppgaveløsning, ikke forelesninger.  Øvingsdagene blir som en sosial "happening" hvor studenter, hjelpelærere og emneansvarlig løser oppgaver sammen. Vårt inntrykk er at dette sosiale kursformatet bidrar til godt oppmøte. I tillegg bidrar selvsagt delvis obligatorisk oppmøte til at flere kommer sammenlignet med sist semester da det var frivillig oppmøte.»

Til det beste for studentene

«Vi tror dette formatet er til det beste for studentene våre. I stedet for 36 klokketimer med forelesninger, slik det var sist semester, så er det nå "bare" ca. 20 timer med video. Altså en betydelig reduksjon. Dette gjør at vi får mer tid med studentene hvor vi løser oppgaver sammen. Faktisk så har vi nå ca. 4 ganger flere oppgaver i emnet sammenlignet med sist semester.»

Mye arbeid i å leggge om undervisningen

Men duoen understreker at det har vært mye arbeid med å få snudd undervisningen. Særlig undervisningsvideoer tilpasset nettundervisning.

«Ekstraarbeidet for oss har vært betydelig. Å lese inn kort-videoer (5-20 minutter) av hele pensum tar veldig mye tid. Først lages regien til videoene. Deretter lages enkle animasjoner, så selve innspillingen. Tilslutt skal videoene og annet kursmateriell systematiseres og implementeres i Canvas. I tillegg må oppgavene lages og tilpasses det nye formatet. Både oppgaver og komplette løsningsforslag, ikke bare fasit. Om det er verdt strevet? Godt spørsmål. Vi tok steget fordi vi oppriktig tror at dette er til det beste for studentene.»

Fungerer fint i fag med mye repitisjon

Rekdal og Pettersen mener at denne formen for undervisning også kan fungere for andre fagfelt med repeterende undervisning

«For emner som krever repeterende oppgaveløsning, som f.eks. programmering, realfag og kvantitativ logistikk, så mener vi at "flipped classroom" er et bedre format fordi det gir betydelig større mulighet til mengdetrening sammen med studentene.»

 

Av Jan Ragnvald Eide
Publisert 22. nov. 2019 12:50 - Sist endret 22. nov. 2019 12:50