Økt satsing på IKT-studier

Høgskolen i Molde har fått 5 nye studieplasser i IKT.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

I revidert stasbudsjett ble 30 plasser avsatt til nye IKT-studieplasser. Kunnskapsdepartementet har nå fordelt de slik: Universitetet i Agder 10 plasser, Universitetet i Stavanger 10 plasser, Universitetet i Bergen 5 plasser og HiMolde 5 plasser.

Fullt utbygget betyr det at de fire institusjonene vil ha 120 flere studenter innen IKT-utdanninger.

- God IKT-kompetanse til arbeidslivet er viktig for framtidig konkurranseevne og innovasjon. Nå kommer det 30 studieplasser til og de går til institusjoner på Sør- og Vestlandet.  De vil bidra til at privat og offentlig arbeidsliv i regionene får raskere og bedre tilgang på IKT-kompetanse, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

- Vi er svært fornøyd med denne tildelingen, sier høgskoledirektør Gerd Marit Langøy.

Populære IT-studier

Det er stadig flere som ønsker å studere IT ved Høgskolen i Molde. I 2019 var det 65 søkere som hadde bachelor i IT og digitalisering som sitt foretrukne førstevalg, mens IT årrstudie på nett hadde 225 førstevalgssøkere og IT årrstudium hadde 25 søkere. Til sammen gir dette nesten 4 søkere per studieplass.

 

Publisert 8. juli 2019 13:46 - Sist endret 8. juli 2019 14:48