Skal inspirere unge kvinner til å bli ledere

Lederforum for Kvinner i Molde-regionen og Høgskolen i Molde inviterer til gratis samling på høgskolen i februar.

Her er de som skal inspirere til lederskap. Blant dem finner vi både ansatte og tidligere studenter fra Høgskolen i Molde. 

Saken er hentet fra Romsdals Budstikke (rbnett.no)

Meld deg på her!

For første gang i Molde-området blir det en egen inspirasjonssamling for unge kvinner som vil vite mer om hva det vil si å være leder.

Har fått innspill

Britt Flo er daglig leder i Molde Næringsforum. Hun er også leder i lederforumet for kvinner. Hun sier følgende om bakgrunnen for samlinga:

– For noen år siden så etablerte vi dette forumet (lederforum for kvinner, red. anm.), og her er det stort sett kvinner i alderen 30 år pluss. Vi har fått innspill om å ha et eget tilbud for yngre kvinner. I første omgang så blir det denne samlinga, sier Flo.

På høgskolen

Samlinga, som er gratis for kvinner mellom 20 og 30 år, skal holdes på Høgskolen i Molde onsdag 20. februar fra klokka 12 til 16. I løpet av de fire timene skal ti kvinnelige ledere fortelle om sine erfaringer og gi tips til sine yngre medsøstre.

«Formålet med dagen er å ufarliggjøre lederstillingen og å motivere jenter til å tørre å ta en plass», heter det i invitasjonen.

– Det er ikke så mange unge kvinner blant innlederne?

– Nei, det er personer som har rukket å gjøre seg erfaringer som skal innlede, og disse erfaringene vil de dele med yngre kvinner.

Praktiske råd

Blant temaene som står på plakaten, er «Ledelse og kommunikasjon», «Leder i et mannsdominert yrke» og «Å prioritere utdanning og karriere».

– Vi får ofte spørsmål fra unge kvinner om disse temaene, gjerne praktiske ting om hvordan lederjobber kan kombineres med familieliv, for eksempel. Og grunnen til at vi har eget for unge kvinner, og ikke menn, er at det er færre jenter som tar lederposisjoner. Yngre jenter drar ut for å ta utdanning, og det er ikke så mange som kommer tilbake igjen. Derfor vil vi gjerne ha en slik inspirasjonsdag til kvinner mellom 20 og 30 år, sier Flo.

– Vi håper at bedriftsledere som har kvinner i denne aldersgruppa vil sende dem til dette seminaret, sier hun.

– Hvor mange vil komme til dette arrangementet?

– Vi vet ikke hvor mange som kommer, vi har ikke vært så opptatt av et tall, men over 50 bør vi kunne samle. Vi har nå hatt fokus på å lage denne arenaen, og så får vi se om det er interesse for å videreføre dette. Men ut ifra erfaringene fra Lederforum for Kvinner i Molderegionen, tror vi at det kan være interesse for dette.

Publisert 22. jan. 2019 09:45 - Sist endret 22. jan. 2019 14:05