Smadret opptaksrekorden

Det er stor konkurranse om studieplassene ved Høgskolen i Molde. Over 1500 får tilbud om plass, men det er nesten like mange på venteliste.

Bilde av rektor Steinar Kristoffersen

Rektor Steinar Kristoffersen. Foto: Jan Ragnval d Eide - HiMolde

Foto: Rektor Steinar Kristoffersen gleder seg over stor fremgang

Når tilbudene om studieplass sendes ut i disse dager kan rekordmange 1536 personer glede seg over å ha fått ja på sin søknad om å studere ved Høgskolen i Molde, mot 1222 året før. Den fine veksten skyldes både populære nysatsinger som IT og digitalisering, og deltidsutdanning i sykepleie, men også en økende interesse for fagområder som juss og idrett. 

Type studier 

Studium 

2018 

2019 

Søkere tilbud 

Søkere tilbud 

Bachelor 

Sykepleie 

174 

168 

Sykepleie deltid* 

ikke opptak 

70 

Vernepleie 

66 

66 

Jus og administrasjon 

80 

91 

IT og digitalisering 

ikke opptak 

120 

Bærekraftig logistikk og sirkulær økonomi* 

ikke opptak 

47 

Økonomi og administrasjon 

140 

110 

Sport Management 

90 

102 

Logistikk og Supply Chain Management 

110 

115 

Marin logistikk og økonomi* 

60 

103 

Petroleumslogistikk og økonomi* 

90 

65 

Årsstudium 

Bedriftsøkonomi 

60 

50 

Idrett og adventure 

46 

63 

IT 

40 

50 

IT, nettstudium  

150 

208 

Statsvitenskap 

36 

11 

Jus 

80 

97 

Sum personer tilbudt studieplass HiMolde alle studier *(studier i Kristiansund) 

1222 

1536 

Kamp om plassene gir gode studenter 

- For høgskolen er det naturligvis en stor fordel at det er hard kamp om plassene. Det bidrar til at vi får motiverte søkere med et godt karaktersnitt fra videregående skole. Likevel oppleves nok dette som frustrerende for de som ikke kommer inn på sitt førstevalg Vi har nesten like mange på venteliste som vi gir tilbud til, forteller rektor Steinar Kristoffersen. Målet vårt vil fortsette å være at så mange som mulig skal få en spennende og fleksibel utdannelse hos oss.  

Gir flere sjansen til å studere 

Til tross for den store ventelisten har Høgskolen i Molde lagt til rette for at flere enn før skulle få tilbud om studieplass. Nye analyseverktøy og et ønske om å vokse sørger for det.  

- Det er veldig viktig for oss å vokse. Med flere studenter betyr vi mer for regional utvikling. Det sørger også for at vi er mindre utsatt for svingninger i befolkningstall og interessefelt. Flere studenter kan gi oss bedre kvalitet i opptaket, men også bedre forutsetninger for faglig utvikling, fordi studiemiljøet blir større, sier Kristoffersen. 

Opptaksavdelingen ved Høgskolen i Molde har også tilgang på tall som i større grad enn tidligere kan gi et bilde på hvor mange som får tilbud om plass faktisk møter opp. Dette har sørget for at det hos enkelte studieretninger har blitt gitt tilbud til flere enn før, mens på andre har en gått ned på antallet. Høgskolen har økt presisjonsnivået og kan planlegge bedre.  

Stor vekst i Kristiansund 

Nær dobbelt så mange får tilbud om å studere ved HiMoldes studieretninger i Kristiansund sammenlignet med fjoråret. Dette skyldes den økte satsingen på Nordmøre med flere nye studieretninger. Særlig er det deltidsutdanningen i sykepleie som ble svært godt tatt imot av søkerne. Kravet om nok praksisplasser til studiene i helsefag betyr dessverre at vi ikke kan ta opp enda flere studenter, selv om vi vet at behovet er veldig stort for denne kompetansen.  

- Her er det tøff konkurranse om plassene, slik det er på alle de helsefaglige studieretningene våre. Vi får mange gode nye studenter, men det er nok dessverre fremdeles mange flinke kandidater som ikke vil få tilbud om plass på førstevalget sitt. Vi håper at de kan finne andre alternativer i studieporteføljen vår, avslutter rektor Kristoffersen.  

For ytterligere kommentarer om opptakstallene:  

Rektor Steinar Kristoffersen 
Telefon 926 69 831 

Publisert 23. juli 2019 19:08 - Sist endret 23. juli 2019 19:08