Nest mest frem i hele landet!

Hele 1324 personer har studier ved Høgskolen i Molde som sitt foretrukne studievalg. Det viser tallene som Samordna Opptak la frem i dag. 

Informasjonssjef Jens Petter Straumsheim (t.v.) og rektor Steinar Kristoffersen drakk og serverte lokal brus for å markere at rekordmange har søkt seg til utdanninger ved Høgskolen i Molde. Foto: Arild J. Waagbø, Panorama

- Vi hadde jo ønsket oss en økning, da vi har tre flere studietilbud i år enn i fjor, men sier oss veldig fornøyd med hvordan søkerne har tatt tilbudene våre imot, sier en glad rektor Steinar Kristoffersen.

Øker selv med færre søkere å ta av

Kun én annen utdanningsinstitusjon opplever en større prosentvis vekst i søkertall enn Høgskolen i Molde. For sektoren som helhet så er historien en annen. Omtrent 3000 personer færre enn i fjor som søker opptak til høyere utdanning.

Over 4 søkere per plass på sykepleierutdanningen i Kristiansund

Det er særlig deltidsutdanningen i sykepleie som er populær hele 219 personer har satt dette opp som sitt førstevalg. Med bare 50 plasser tilgjengelig er det klart at det vil bli kamp om plassene.
- Vi føler oss trygg på at vi vil få inn en meget kompetent gruppe med studenter. Dette fører jo til at vi får flinke studenter som igjen vil bli dyktige syke- og vernepleiere. Dette lover bra for fremtiden.

Også i Kristiansund ble det feiret gode tall. Fra venstre Jøran Gaarden ved Høgskolesenteret i Kristiansund, Jan Ragnvald Eide fra Høgskolen i Molde og Roland Mauseth fra prosjekt Campus Kristiansund. 

IT slår tilbake

Rundt årtusenskiftet flokket studenter fra hele landet til Høgskolen i Molde for å studere IT. Nå opplever utdanningen igjen gode dager. Hele 225 personer har valgt årsstudium i IT på nett mens den helt nye bachelorgraden i IT og digitalisering ble veldig godt tatt imot med 65 førsteprioritetssøkere. 

Logistikk over tresifret

Også logistikkstudiene opplever gode tall. Logistikk og Supply Chain Management som blir tilbudt i Molde har for første gang i historien tresifret antall førsteprioritetssøkere mens tilbudene i Kristiansund til sammen har 83 personer som har disse som sitt førstevalg. Dekan Svein Bråthen er fornøyd.
- Dette gir inspirasjon til å videreføre vår spennende faglig utvikling og sterke fokus på kvalitet. Vi er klare for flere faglig nysgjerrige og høyt motiverte studenter! 

Mener toppen ikke er nådd

Til tross for en solid vekst de siste årene så mener en ambisiøs Kristoffersen at toppen ikke er nådd.
- Når vi går nærmere inn på tallene så ser vi at vi ikke bare har rekordmange førsteprioritetssøkere, men at vi også har rekordmange personer som har oss på en eller annen plass over ønskede studier. Tenk om vi greide å komme oss oppover på lista deres over prioriterte studievalg. Her har vi en kjempemulighet som vi må jobbe steinhardt for å utnytte, avslutter en offensiv Steinar Kristoffersen.

Fakta

Samordna Opptak har offentliggjort sine søkertall for 2019. Søkerne rangerer sine studieønsker fra 1-10. Samordna Opptak kaller de som har satt dem på førsteplass for førsteprioritetssøkere. Samordna opptak håndterer søknader til årsstudier og bachelorgrader. 
 
Lokalt opptak blir gjort på hver enkelt utdanningsinstitusjon. Hver søker kan søke så mange steder en ønsker og en rangerer ikke valgene sine. Det er lokale opptak til de fleste mastergrader og videreutdanninger.

Tabell 1

Søkertall fra Samordna Opptak til Høgskolen i Molde 2018 og 2019

Fagnavn

2018

2019

Sykepleie, Molde, bachelor

293

169

Sykepleie, Kristiansund, bachelor, deltid

Nytt i 2019

219

Vernepleie, bachelor

150

127

Bedriftsøkonomi, årsstudium

51

26

Idrett og adventure, årsstudium

25

36

IT, nettbasert, årsstudium

192

225

IT, årsstudium

35

25

Statsvitenskap, årsstudium

20

6

Juss, årsstudium

44

51

Logistikk og Supply Chain Management, bachelor

96

110

Økonomi og administrasjon, bachelor

84

72

Bærekraftig logistikk og sirkulær økonomi, bachelor

Nytt i 2019

24

Marin logistikk og økonomi, bachelor

47

38

IT og digitalisering, bachelor

Nytt i 2019

65

Sport Management, bachelor

56

52

Juss og administrasjon, bachelor

44

58

Petroleumslogistikk og økonomi, bachelor

18

21

I alt

1155

1324

Tabell 2

Søkertall fra lokalt opptak til Høgskolen i Molde 2019*

*Det lokale opptaket endrer seg stort i tilbud fra år til år og er derfor ikke sammenlignbare. 

Lokalt opptak videreutdanning og mastergrad

Internasj. Søkere 2019

2019

Videreutdanning  Ledelse i helse- og sosialtjenesten Molde

 

167

MSc in logistics Molde

259

77

 Master samfunnsendring, organisasjon og ledelse Molde

 

70

Erfaringsbasert master logistikk Molde

 

26

MSc in Sport Management Molde

60

18

Master økonomi og administrasjon Molde

 

50

MSc in Petroleum Logistics Molde

57

3

Trygg legemiddelhåndtering Molde

 

25

Voldsrisikohåndtering (VIVOII) Molde

 

15

Offentlig anskaffelse Molde

 

24

Velferdsteknologi (årsstudie)  Kristiansund

 

40

Emnestudier bachelornivå, høst Molde

 

39

Bærekraftig byutvikling

 

7

Internasjonale og norske søkere

376

561

I alt

 

937


 

Publisert 25. apr. 2019 11:00 - Sist endret 25. apr. 2019 13:51