Vil vite studentenes mening

Som høgskole er det viktig å høre hva studentene mener om studiet de går på, om studentmiljøet de er en del av og hva som gjorde at de nettopp valgte HiMolde som studiested. Vi sender derfor ut to store spørreundersøkelser i disse dager; Studiebarometeret og Studiestartundersøkelsen.  

Studiebarometeret

22. oktober sender NOKUT ut den nasjonale spørreundersøkelsen Studiebarometeret til 2.- og 5. årsstudenter på bachelor- og mastergradsstudier via en personlig lenke. Studiebarometeret er et verktøy i institusjonenes kvalitetsarbeid og bidrar til at nåværende og kommende studenter får informasjon om studentenes opplevd studiekvalitet. 

Undersøkelsen spør om studentenes samlede erfaringer på studieprogrammet, ikke på hvert av de ulike emnene. Alle studenter får de samme spørsmålene. Undersøkelsens tema er primært ulike sider av opplevd studiekvalitet, men vi spør også om motivasjon, tidsbruk og engasjement. Undersøkelsen tar 10-12 minutt å besvare. 

Gå til studiebarometeret

 

Studiestartundersøkelsen

Studiestartundersøkelsen sendes til årets nye bachelor- og masterstudenter. I denne undersøkelsen spør vi om hvorfor dere valgte å studere ved HiMolde, om rekrutteringskanaler, åpningsuka og om være nettsider. 

Gå til studiestartundersøkelsen

Viktig med tilbakemeldinger

For at vi skal bli en bedre høgskole, så er vi helt avhengige av å høre studentenes meninger.  Vi håper derfor at dere vil hjelpe oss med besvare disse undersøkelsene. 

Publisert 21. okt. 2019 14:54 - Sist endret 24. okt. 2019 12:20