2020

Sist endret 29. jan. 2020 08:33 av Jens Petter Straumsheim
Sist endret 29. jan. 2020 08:33 av Jens Petter Straumsheim
Sist endret 11. feb. 2020 08:29 av Jan Ragnvald Eide

Av vèl 350 søkere var det bare 40 som fikk plass. De fikk en solid lovnad med på kjøpet.

Sist endret 29. jan. 2020 13:59 av Jens Petter Straumsheim
Sist endret 29. jan. 2020 14:00 av Jens Petter Straumsheim
Sist endret 30. jan. 2020 15:28 av Jan Ragnvald Eide
Sist endret 29. jan. 2020 08:40 av Jens Petter Straumsheim
Sist endret 7. feb. 2020 13:45 av Jan Ragnvald Eide
Sist endret 29. jan. 2020 15:39 av Jens Petter Straumsheim
Sist endret 29. jan. 2020 15:40 av Jens Petter Straumsheim

NOKUT legg i dag fram resultata frå årets Studiebarometer, og for HiMolde er det mykje å glede seg over.  Framgang på fleire studieretningar og høg svarprosent (60%, mot landsgjennomsnitt på 49%) gjer at det er grunn til å feire.

Sist endret 13. feb. 2020 13:46 av Jens Petter Straumsheim

I 2020 setter vi ny rekord i antall studier ved HiMolde.  Vi vil da tilby 40 ulike program i Molde og Kristiansund, de aller fleste med oppstart i august.