2020

Publisert 17. des. 2020 12:16

Høgskulen i Volda og Høgskolen i Molde har, i samarbeid med Politihøgskolen, Krisesentersekretariatet og Oslo universitetssykehus fått gjennomslag for ein søknad om 12 millionar kroner frå Noregs Forskingsråd. Prosjektet handlar om avverjing av partnarvald og skal gå over fem år.

Bilde av dekan Kari Bachmann og studieleder Odd Anders Bøyum-Folkeseth
Publisert 15. des. 2020 14:40

Styret ved HiMolde har i dag vedtatt å starte opp med bachelor i rettsvitenskap fra høsten 2021.  Studiet blir det eneste i sitt slag mellom Bergen og Tromsø og det forventes stor interesse for de 40 studieplassene som blir lagt ut på Samordna Opptak.

Publisert 20. okt. 2020 14:23

Som høgskole er det viktig å høre hva studentene mener om studiet de går på og om studentmiljøet de er en del av. I disse dager sendes det derfor ut en landsomfattende spørreundersøkeles til andreårsstudentene på bachelor- og masterprogrammene.

Bilde av studenter på fiskemærer
Publisert 1. okt. 2020 15:08

Både rektor og studiestedkoordinator var representert da HiMolde inviterte næringslivet til marin kompetansefrokost. Vi som vertskap hadde laget et program hvor vi ville sette fokus på mulighetene som finnes innenfor havbruk og forskning.

Publisert 7. sep. 2020 13:44

Smitteverntiltak i Norge og andre land vil fortsette å legge begrensninger på hvor det vil være tilrådelig å reise. Som et resultat av dette har HiMolde besluttet at det kun er studenter på Avdeling for logistikk og Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap som kan søke om utveksling til institusjoner i Europa våren 2021. 

Publisert 17. juni 2020 13:26

Dr. Matthew Longo is Assistant Professor of Political Science at Leiden University. Here is a film from a webinar with colleagues at Molde University College where they discuss “Borders, Citizenship and Sovereignty in the Age of Pandemic”.

Publisert 29. mai 2020 13:59

Mange lurer på hvordan studietstarten vil bli til høsten. Her forsøker vi å gi deg som skal studere ved Høgskolen i Molde svar på det du og mange andre lurer på angående studiestart 2021.  

Publisert 25. mai 2020 08:54

På bakgrunn av reiseråd fra Utenriksdepartementet og institusjonenes og studentenes behov for planlegging, anbefaler UHR-Utdanning at utveksling og kortere internasjonal studentmobilitet høstsemesteret 2020 som en hovedregel bør avlyses.

Bilde av professor emeritus Odd Ingolf Larsen.
Publisert 5. mai 2020 09:10

Professor emeritus Odd I Larsen døde den 22. april 2020, etter en tids sykdom. Han ble 75 år gammel. Odd var utdannet cand. oecon. fra UiO (1970), med en fremragende embetseksamen. Med sin matematiske orientering kunne han ha fordypet seg i mange komplekse forskningsfelt. Hans valg falt på transportøkonomi. Odd ga også sine bidrag innenfor spillteori og logistikk. Med Odds bortgang har det norske transportøkonomimiljøet mistet sin nestor og en stor intellektuell kapasitet.

Illustrasjonbilde master i helseledelse
Publisert 4. mai 2020 11:39

Master i helseledelse er et nytt samarbeid mellom NTNU, Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda, og hele 173 førsteprioritetssøkere har søkt opptak. – Dette er vi glade for, sier instituttleder ved Institutt for helsevitenskap Ålesund, Svanhild Schønberg.

Publisert 15. apr. 2020 14:28

Med Trygve Ellingsens (79 år) bortgang har en av dh Molde/HiMoldes markante  personer forlatt oss for godt.  Våre tanker går til Trygves familie. Vi gjengir her minneordet som Svein Bråthen, dekan ved Avdeling for logistikk, har skrevet.

Foreleser ser på video av student på ski over internett
Publisert 27. mars 2020 21:34

Hva gjør en når en underviser i sport og adventure og egentlig skulle ha vært på skicamp sammen med studentene for å terpe teknikk? Jo, gjør det digitalt vel!