2020

Sist endret 29. jan. 2020 08:33 av Jens Petter Straumsheim
Sist endret 29. jan. 2020 08:33 av Jens Petter Straumsheim
Sist endret 11. feb. 2020 08:29 av Jan Ragnvald Eide

Av vèl 350 søkere var det bare 40 som fikk plass. De fikk en solid lovnad med på kjøpet.

Sist endret 27. feb. 2020 15:32 av Jens Petter Straumsheim
Sist endret 15. mars 2020 18:03 av Jens Petter Straumsheim

Studentrådgiver Eva Merete gir her 7 kjappe tips på hvordan hverdagen kan gjennomføres på best mulig måte i disse koronatider.

Sist endret 24. mars 2020 10:22 av Jens Petter Straumsheim

Høgskolen i Molde er satt i kriseberedskap for å håndtere de utfordringene koronaviruset medfører. Nye digitale undervisningsformer og utstrakt bruk av hjemmeeksamen skal få studentene gjennom studiene på normert tid.  Samtidig pågår planleggingen av høstens studiestart for fullt.  

Sist endret 27. mars 2020 10:19 av Jens Petter Straumsheim
Sist endret 15. mars 2020 17:58 av Jens Petter Straumsheim
Sist endret 29. jan. 2020 13:59 av Jens Petter Straumsheim
Sist endret 27. mars 2020 10:42 av Jens Petter Straumsheim

Nå er alt snudd på hodet. Campus er stengt og undervisningen foregår på nett.  Nye krav stilles til både studenter og ansatte ved HiMolde, og mange kommer opp med nye forelesningsmetoder og nye sosiale miljøtiltak, alt for at stundentene skal lykkes både faglig og sosialt.

Sist endret 27. mars 2020 20:56 av Jan Ragnvald Eide
Sist endret 29. jan. 2020 14:00 av Jens Petter Straumsheim
Sist endret 24. mars 2020 09:43 av Jens Petter Straumsheim
Sist endret 30. jan. 2020 15:28 av Jan Ragnvald Eide
Sist endret 23. mars 2020 11:15 av Jens Petter Straumsheim

Utvidet beredskapsteam ved HiMolde har i dag besluttet at all campusundervisning i Molde og Kristiansund avlyses med umiddelbar virkning og studenter skal ikke oppsøke campus.  Nettbaserte løsninger vil komme. Ansatte kan selv velge om de vil jobbe hjemmefra eller på campus.

Sist endret 24. mars 2020 09:37 av Jens Petter Straumsheim
Sist endret 28. feb. 2020 10:48 av Jens Petter Straumsheim

Koronaviruset preger alle nyhetssendinger og svært mange er opptatt av hvordan dette vil påvirke en selv og sine omgivelser. Vi er, i likhet med andre høgskoler og universitet, opptatt av å gi god informasjon til våre ansatte og studenter og støtter oss på helsemyndighetenes råd med tanke på forbygging og håndtering av mulige smittede.

Sist endret 29. jan. 2020 08:40 av Jens Petter Straumsheim
Sist endret 26. feb. 2020 09:32 av Jan Ragnvald Eide
Sist endret 7. feb. 2020 13:45 av Jan Ragnvald Eide
Sist endret 29. jan. 2020 15:39 av Jens Petter Straumsheim
Sist endret 26. feb. 2020 09:32 av Jan Ragnvald Eide

De siste par årene har tilgang på store datamengder og økt prosessorkraft gitt høyere fart til utviklingen innen maskinlæring og kunstig intelligens.

Sist endret 27. mars 2020 21:34 av Jan Ragnvald Eide

Hva gjør en når en underviser i sport og adventure og egentlig skulle ha vært på skicamp sammen med studentene for å terpe teknikk? Jo, gjør det digitalt vel!

Sist endret 24. mars 2020 09:34 av Jens Petter Straumsheim
Sist endret 29. jan. 2020 15:40 av Jens Petter Straumsheim

NOKUT legg i dag fram resultata frå årets Studiebarometer, og for HiMolde er det mykje å glede seg over.  Framgang på fleire studieretningar og høg svarprosent (60%, mot landsgjennomsnitt på 49%) gjer at det er grunn til å feire.