2020 - Side 2

Foreleser ser på video av student på ski over internett
Publisert 27. mars 2020 21:34

Hva gjør en når en underviser i sport og adventure og egentlig skulle ha vært på skicamp sammen med studentene for å terpe teknikk? Jo, gjør det digitalt vel!

Bilde av rektor Steinar Kristoffersen ved HiMolde.
Publisert 24. mars 2020 10:22

Høgskolen i Molde er satt i kriseberedskap for å håndtere de utfordringene koronaviruset medfører. Nye digitale undervisningsformer og utstrakt bruk av hjemmeeksamen skal få studentene gjennom studiene på normert tid.  Samtidig pågår planleggingen av høstens studiestart for fullt.  

Publisert 12. mars 2020 15:56

Utvidet beredskapsteam ved HiMolde har i dag besluttet at all campusundervisning i Molde og Kristiansund avlyses med umiddelbar virkning og studenter skal ikke oppsøke campus.  Nettbaserte løsninger vil komme. Ansatte kan selv velge om de vil jobbe hjemmefra eller på campus.

Foto: CDC, Alissa Eckert
Publisert 27. feb. 2020 16:17

Koronaviruset preger alle nyhetssendinger og svært mange er opptatt av hvordan dette vil påvirke en selv og sine omgivelser. Vi er, i likhet med andre høgskoler og universitet, opptatt av å gi god informasjon til våre ansatte og studenter og støtter oss på helsemyndighetenes råd med tanke på forbygging og håndtering av mulige smittede.

Publisert 13. feb. 2020 13:46

I 2020 setter vi ny rekord i antall studier ved HiMolde.  Vi vil da tilby 40 ulike program i Molde og Kristiansund, de aller fleste med oppstart i august.  

Publisert 29. jan. 2020 14:25

NOKUT legg i dag fram resultata frå årets Studiebarometer, og for HiMolde er det mykje å glede seg over.  Framgang på fleire studieretningar og høg svarprosent (60%, mot landsgjennomsnitt på 49%) gjer at det er grunn til å feire.