De nominerte til Pedagogisk pris 2020

Pedagogisk pris deles ut hvert år under den offisielle åpningen av studieåret.  Årets vinner blir kunngjort onsdag 12. august.  Prisen består av et diplom og en gavesjekk på kr. 15.000, gitt av DNB.

De nominerte til Pedagogisk pris er:

Falko Muller

Falko Muller is a prepared teacher, knows how to teach and has command of the subject matter being taught. He understands the students’ needs perfectly and is therefore able to teach them what they need to know and to think beyond the topics. He is always reachable and takes good care of his students. He also speaks a high quality English as well as Norwegian and German. 
Even through hard times, when the school was closed we continue with our lessons online (Zoom) and he could manage very well the situation and adapt to new ways of teaching. He has also given full support to us as international students during covid-19. He makes the subject of Air Transport very interesting and one of my favourites. I would like him to win the price for good lectures, a profound knowledge and a lot of empathy.

Lars Magnus Hvattum    

Lars Magnus Hvattum er en faglig dyktig foreleser som gir oss studenter et strømlinjeformet fag, hvor det er lett og effektivt å lære kompliserte tema. Det er mange øvingsoppgaver tilgjengelig, og mye relevant å jobbe med frem mot eksamen. Eksamen reflekterte det vi hadde lært gjennom semesteret. Hvattum er god på kommunikasjon, har en fin humor og gode evner til å lære bort. Han kan forklare vanskelig ting på en enkel måte, og besvarer alltid på spørsmål og hjelper studentene. Læringsmateriellet som legges ut i Canvas er forklarende og enkelt å lese, så om en mister en forelesning kan man enkelt lese seg opp.

Bård-Inge Pettersen  og Per Kristian Rekdal

Bård Inge og Per Kristian har ledet oss førsteårsstudenter gjennom et nytt opplegg med flipped classroom i MAT100 i høst og i SCM200 og MAT110 i vår. De har vært villige til å tilpasse opplegget mange ganger for å gi størst mulig utbytte for oss studenter. Mengden og kvaliteten av arbeid de har lagt inn i undervisningen både i forberedelser, gjennomføring og oppfølging har vært enorm.
De er engasjerte i studenter og er der for at vi skal lære. Ikke minst nå i den siste tiden har det krevd mye tilpassing og ekstra hjelp for å holde følge med undervisningen. De har hatt ansvaret for store grupper med studenter og har vært tilgjengelig for å hjelpe med faglige spørsmål nesten 24/7.

Yury Redutskiy    

Yury viser svært gode pedagogiske evner, både for de lokale studentene ved HiMolde og for nettbaserte studenter på Sjøkrigsskolen. Han har god forståelse for hva studentene synes er vanskelig. Denne innsikten benytter Yury til å både forklare og vise på en meget god og presis måte. Yury har tatt inn over seg hva det betyr å være lærer på nett. Videoene hans er av svært høy kvalitet, ved at videoene er velformulerte med gode konkrete eksempler. Noe som igjen gjør at videoene blir så korte som mulig (og det er bra). De gjennomarbeide videoene gjør avstanden mellom høgskolen og nettstudentene kortere. 
Yury svarer alltid på epost innen kort tid når man sender ham et spørsmål. Svarene er gode og velformulerte. Yury stiller krav, og følger opp sine studenter, dette gir ham en innsikt i hvordan studentenes forståelse er til enhver tid. Dette bruker han underveis til å justere undervisningsopplegget sitt. Han er veldig flink til å lære bort og er meget lojal til sin jobb.

Publisert 22. juni 2020 13:35 - Sist endret 22. juni 2020 13:35