De nominerte til Studiemiljøprisen 2020

Studiemiljøprisen deles ut hvert år under den offisielle åpningen av studieåret.  Årets pris deles ut 12. august består av et diplom og en gavesjekk på kr. 15.000, gitt av Sparebanken Møre.

De nominerte til til Studiemiljøprisen 2020 er:

iFri    

iFri på surfetur til Hoddevika, Stad.

iFri er nominert for innsatsen de gjør for nasjonale og internasjonale studenter og fordi de er så flink til å inkludere alle på turene sine! De arrangerer korte turer, lange turer, enkle og vanskelige turer. Det er kjempebra, for mange av de som kommer er ikke særlig fjellvant. iFri byr på spennende og mangfoldige opplevelser uten fokus på alkohol, og de er velorganisert, åpne og inkluderende.

Ingvild Aase    

Ingvild Aase er ekstremt flink til å planlegge og skape engasjement rundt aktiviteter for studenter. Hun svarer alltid raskt hvis det skulle være hjelp for den minste ting når det kommer til info om en aktivitet. Hun er veldig inkluderende og ser alle.

 

 

Martine Haldorsen    

Martine Haldorsen har siden første dag som sykepleierstudent tatt et særskilt ansvar for kull og andre studenters ve og vel. Hun er en naturlig lederskikkelse og har dratt igang forskjellige tiltak for å styrke studentmiljøet, og har flere ganger lånt rom på HiKsu på kveldstid for forskjellige arrangement med kullgruppa.  Hun har vært tillitsvalgt, studentrepresentant i NSF og jobber for å etablere et egent lokallag av sykepleierstudenter. Martine var veldig aktiv i kvalitetsteamet og tør å si fra og være en trygg talsperson. 
Da vi startet deltidsutdanningen i Kristiansund var hun en aktiv og engasjert studentassistent i AFB. Ikke bare deltok hun med kyndig kunnskap i disseksjoner, men også som pådriver for frivillig AFB oppgave-kollokvier for deltidsstudentene som foregikk på kveldstid sammen med andre flinke 2. og 3. års studenter. Da vi skulle arrangere eksamensforberedende konkurranse i AFB deltok hun en hel dag med tilrettelegging og utøvelse. 
Mitt inntrykk er at for studentene på heltid sykepleie som har studiegruppe Kristiansund har Martine vært en naturlig samlende kraft, og hun har tatt et svært høyt ansvar for studiemiljøet i denne gruppen enn noen annen enkeltstående student.
 

Publisert 22. juni 2020 14:33 - Sist endret 25. juni 2020 14:15