Forsvarer doktorgradsarbeid om samhandlingsreformen

Erlend Vik ved HiMolde, Avdeling for helse- og sosialfag, vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. ved Høgskolen i Molde, fredag 25. september. Avhandlingens tittel er "Samhandling i en funksjonelt differensiert helsetjeneste”.

Bilde av Erlend Vik

Ph.d.-student Erlend Vik.  Foto: Jan Ragnvald Eide, HiMolde

Bakgrunnen for avhandlingen er samhandlingsreformen og en politiske ambisjon om bedre samarbeid, integrasjon og helhetsforståelse i helsetjenesten. Denne ambisjonen er ikke noe særnorsk fenomen, men føyer seg inn i en internasjonal trend der de fleste velferdsstater forsøker å legge til rette for koordinering på tvers av fag og organisasjoner. På tross av en rekke ulike reformer og virkemidler, virker det å være en ambisjon som vanskelig lar seg realisere. 

Doktogradsarbeidet skal forsvares ved Høgskolen i Molde, fredag 25. september 2020, på rom A1-020.  Først på programmet står prøveforelesning kl. 10.15 til 11.00.  Får han den godkjent, kan selve disputasn ta til kl. 12.15.

Les hele kunngjøringen her.

Publisert 22. sep. 2020 11:21 - Sist endret 22. sep. 2020 11:21