HiMolde avlyser campusforelesninger med umiddelbar virkning

Utvidet beredskapsteam ved HiMolde har i dag besluttet at all campusundervisning i Molde og Kristiansund avlyses med umiddelbar virkning og studenter skal ikke oppsøke campus.  Nettbaserte løsninger vil komme. Ansatte kan selv velge om de vil jobbe hjemmefra eller på campus.

Undervisningen vil så snart det er praktisk mulig i det enkelte emne gjennomføres nettbasert inntil ny beskjed blir gitt.

Studenter må logge på læringsplattformen Canvas og følge med på informasjon som blir lagt ut der av faglærer.

Eksamen
Det vil komme informasjon om eksamen og alternative eksamensformer. Følg med på Canvas og nettsiden.

Praksisundervisning
Veiledet praksisundervisning for helse- og sosialfagsstudenter er avlyst ut semesteret.

Hele meldingen kan leses her: https://www-adm.himolde.no/om/aktuelt/oppdatert-om-koronaviruset/2020/nye-regler-ved-himolde-%E2%80%93-gjelder-umiddelbart.html?vrtx=admin

Publisert 12. mars 2020 15:56 - Sist endret 23. mars 2020 11:15