Aldri før har så mange fått tilbud om studieplass ved Høgskolen i Molde

Over to tusen personer får tilbud om plass, det er en soleklar rekord. Økningen skyldes både økte søkertall, nye analyseverktøy og finansiering av ekstra studieplasser.

Bilde av rektor Steinar Kristoffersen ved Høgskolen i Molde

Rektor Steinar Kristoffersen er godt fornøyd med hovedopptaket for 2020.

Når tilbudene om studieplass sendes ut i disse dager kan rekordmange 2051 personer glede seg over å ha fått ja på sin søknad om å studere ved Høgskolen i Molde, mot 1536 året før. Den fine veksten er særlig stor på studieretninger som IT og juss, men helse- og sosialfagene gir også tilbud til langt flere enn tidligere.

Gir flere sjansen til å studere

Opptakskontoret vårt har gjort en grundig analysejobb der vi ser på hvor mange som historisk sett møter opp ved de ulike studiene våre. På bakgrunn av disse tallene har vi økt antall ja-tilbud ganske mye de siste årene. Allikevel er vi ikke redd for at dette går ut over kvaliteten på tilbudet. Studentene som kommer til oss vil få møte flinke fagpersoner og entusiastiske undervisere. Det blir uansett noe helt annet å være student på en høgskole enn elev i videregående utdanning, og alle må være forberedt på en skikkelig arbeidsinnsats for å lære noe som er verdifullt, spennende og noen ganger vanskelig, forklarer rektor Steinar Kristoffersen.

Fortsatt over 500 på venteliste på vernepleie

Et av studiene som virkelig er populært er vernepleie. I år blir det tatt opp både heltids- og deltidsstudenter, men allikevel er det lange ventelister på begge studiene. Dette er utdanninger som er etterspurte ute i arbeidslivet. Vernepleierutdanningen har også svært gode tilbakemeldinger fra studentene selv så dette er et resultat av godt arbeid over lang tid.

Viktig med fortsatt vekst

- Det er veldig viktig for oss å vokse. Flere studenter betyr mye for regional utvikling. Det sørger også for at vi er mindre utsatt for svingninger i befolkningstall og interessefelt. Flere studenter kan gi oss bedre kvalitet i opptaket, men også bedre forutsetninger for faglig utvikling, fordi studiemiljøet blir større, sier Kristoffersen.

Økt tildeling gir flere studieplasser

Høgskolen i Molde har også fått tildelt ekstra studieplasser. Disse er med på å øke opptakstallene. Norge skal nå gjennom en omstilling. Som utdanningsinstitusjon er det da vår plikt å være med på å legge til rette for at enda flere får den kompetansen som arbeidslivet etterspør. Dette gleder vi oss til å ta fatt på, avslutter Kristoffersen.

For ytterligere kommentarer om opptakstallene:

Rektor Steinar Kristoffersen
Telefon 926 69 831

Av Jan Ragnvald Eide
Publisert 24. juli 2020 10:00