English version of this page

Koronaviruset - råd til ansatte og studenter ved HiMolde

Koronaviruset preger alle nyhetssendinger og svært mange er opptatt av hvordan dette vil påvirke en selv og sine omgivelser. Vi er, i likhet med andre høgskoler og universitet, opptatt av å gi god informasjon til våre ansatte og studenter og støtter oss på helsemyndighetenes råd med tanke på forbygging og håndtering av mulige smittede.

Foto: CDC, Alissa Eckert

Foto: CDC, Alissa Eckert

Ledelsen ved HiMolde har tidligere i år gått ut med informasjon og reiseråd knyttet til utbruddet av Koronaviruset.  Det har blitt hengt opp plakater og satt opp nye spritdispensere på toalett og ved inngangsdører.  Beredskapsteamet har hatt møte i dag hvor høgskolens pandemiplan ble gjennomgått.  Pandemiplanen for Høgskolen i Molde

Vi følger Utenriksdepartementets og  Folkehelseinstituttets reiseråd. Regjerningen har gitt særskilte  reiseråd for reiser til områder med utbrudd.

Høgskolen ber studenter og ansatte om å følge reiseråd fra Utenriksdepartementet (UD) og  Folkehelseinstituttet, samt følge ordinære hygienerutiner.

Vår internasjonale koordinator følger utviklingen nøye, og har oversikt over hvor vi har studenter, og er i løpende dialog med våre partnerinstitusjoner.

HiMolde-studenter i utlandet skal alltid følge de råd som gis av lokale kontaktpersoner / myndigheter / praksisveiledere.

Studenter og ansatte eller tilreisende fra og i berørte områder anbefales:

Publisert 27. feb. 2020 16:17 - Sist endret 28. feb. 2020 10:48