Ledige studieplasser 2020

Her kan du se de ledige studieplassene ved Høgskolen i Molde som kommer på restetorget til Samordna opptak. 

Slik søker du på ledige studieplasser

Gå til https://sok.samordnaopptak.no/#/studies/vacant (ekstern lenke Samordna opptak).

19. juli klokken 09.00 blir det lagt ut liste over ledige studieplasser. Da har du én dag på deg til å se om det er ledige studieplasser du ønsker å søke på.

Fra 20. juli kl. 09.00 kan du søke på ledige studieplasser. Det er løpende opptak til de ledige plassene. Det vil si at du må søke så raskt som mulig fra dette tidspunktet. Om det er flere søkere enn ledige studieplasser, vil ikke alle få tilbud om studieplass. Det er de første som har søkt som blir vurdert for tilbud.

Følgende studier fra Høgskolen i Molde legges ut på restetorget:

Her kan du lese mer om studiene:

Bærekraftig logistikk og sirkulær økonomi

Fremtidens arbeidsliv trenger bærekraftige strategier og bærekraftige forretningsmodeller. Ledere som vil lykkes må finne måter å gjøre bærekraft til muligheter og konkurransefortrinn for virksomheten. Høgskolen i Moldes logistikkprogrammer fokuserer på effektiv ressursbruk. Studiet i bærekraftig logistikk og sirkulær økonomi skal gi grunnlag for å utvikle og drifte virksomheten blant annet i samsvar med økologiske prinsipper, for å bidra til bærekraftig økonomisk virksomhet.

Se mer om studiet her.

Bachelor i petroleumslogistikk og økonomi

Studiet vil gi en yrkesrettet utdanning med innslag fra logistikk og Supply Chain Management, økonomi og administrasjon, transportfag, prosjektledelse, olje- og gassteknologi og HMS. Valgmulighetene i grunnstudiet er store.

Se mer om studiet her.

Årsstudium i personal- og organisasjonskunnskap

I en tid der arbeidslivet preges av stadige endringsprosesser, er det både i offentlig og privat sektor behov for bred kompetanse innen organisasjonsfag og juss. Årsstudiet i personal- og organisasjonskunnskap gir denne type breddekompetanse.

Se mer om studiet her.

Publisert 19. juli 2020 09:00