Marin kompetanse til frokost i Kristiansund

Både rektor og studiestedkoordinator var representert da HiMolde inviterte næringslivet til marin kompetansefrokost. Vi som vertskap hadde laget et program hvor vi ville sette fokus på mulighetene som finnes innenfor havbruk og forskning.

Bilde av studenter på fiskemærer

Studenter i marin logistikk på ekskursjon

Vi har et stort samfunnsansvar der vi skal utdanne framtidens kloke hoder. Alle internasjonale og nasjonale planverk og rapporter tilsier en massiv vekst i marin næring. Derfor var det hyggelig å invitere til Kompetansefrokost sammen med Kristiansund og Nordmøre Næringsforum med nettopp dette som tema: Forskning og utvikling innen marin næring.

De aller viktigste globale utviklingstrekkene av betydning for marin sektor er det økte behovet for mat. Etterspørselen etter sjømat og andre produkter fra det marine miljøet vil øke, og Norge er et av de landene som med sine naturlige fortrinn og opparbeidet industri og kunnskap vil kunne møte dette behovet. Et annet utviklingstrekk, der marine produkter kan gjøre en forskjell, er i møte med verdens helseutfordringer knyttet til usunt kosthold, overvekt, behovet for marine oljer og andre marine produkter.

Ser vi dette opp mot våre målsettinger -  tilsier det at vi må jobbe sammen med næringslivet for fremtidsrettet innovasjon i arbeidslivet. Eksempler på dette kan være gjesteforelesere, ekskursjoner, eksterne sensorer, utplassering, studentoppgaver og forskningsprosjekt.

På frokostmøtet deltok bedrifter som Vestlandets Innovasjonsselskap, Skretting, Stranda Prolog, NCE Aquatech og Salmon Evolution.

Avslutningsvis fortalte marin amanuensis Øystein Klakegg om bachelorutdanningen i  Marin logistikk, hvor næringslivskontakt og  tett dialog er avgjørende for godt innhold for studentene.  Han avsluttet med å invitere næringslivsaktørene til å benytte muligheten til å ha studenter utplassert i bedrift og komme med problemstillinger som kan være relevante for bacheloroppgaver.  Det er vinn-vinn for alle tre parter. Studenten, Høgskolen og næringsaktøren.

Publisert 1. okt. 2020 15:08 - Sist endret 1. okt. 2020 15:08