Minneord for Odd I. Larsen

Professor emeritus Odd I Larsen døde den 22. april 2020, etter en tids sykdom. Han ble 75 år gammel. Odd var utdannet cand. oecon. fra UiO (1970), med en fremragende embetseksamen. Med sin matematiske orientering kunne han ha fordypet seg i mange komplekse forskningsfelt. Hans valg falt på transportøkonomi. Odd ga også sine bidrag innenfor spillteori og logistikk. Med Odds bortgang har det norske transportøkonomimiljøet mistet sin nestor og en stor intellektuell kapasitet.

Bilde av professor emeritus Odd Ingolf Larsen.

Professor emeritus Odd Ingolf Larsen. Foto: Høgskolen i Molde.

Han startet sin forskerkarriere ved Transportøkonomisk institutt, inntil han fra 1996 gikk gradvis over i en stilling som professor ved Høgskolen i Molde. Han var også en tid tilknyttet Møreforsking Molde AS. Han kom som et verdifullt tilskudd til professorstanden i den tiden da høgskolen søkte akkreditering for å kunne tilby sitt doktorgradsprogram i logistikk, som dannet en premiss for den senere status som vitenskapelig høgskole. Ett av Odds viktigste forskningsbidrag var knyttet til å utvikle komplekse modeller for å vurdere virkninger av tiltak i transportsektoren. Dette angår hvordan milliarder av kroner bevilget til samferdselsformål skal kunne brukes til det beste for samfunnet.  Disse modellene er i dag i utstrakt bruk i norsk transportplanlegging.

Odds gode vesen kombinert med et strålende intellekt skaffet ham mange forbindelser og venner, også i det internasjonale forskermiljøet. Odd hadde ansvar for prosjekter i flere afrikanske land, som Mosambik og Sør-Afrika. I sistnevnte land hadde han også et lengre forskningsopphold. Han var en høyt skattet foreleser og veileder i sitt virke som professor. 

En historie kan illustrere Odds faglige posisjon: På en stor transportkonferanse rundt 1990 så skulle Odds foredrag filmes til MITs videobibliotek. Fremst satt en gråhåret mann med stokk og duppet av med haken på stokken. Odds innlegg var som vanlig i nøkterne former med noen punkter og illustrasjoner nedtegnet med tusj på et lysark. Etter de sedvanlige småkranglete spørsmålsrundene fra noen prominente engelske forskere i blådress og med antydning til snøfall på skuldrene, lettet den gråhårede mannen haken fra stokken, åpnet øynene og avfeide kritikken kontant med noen meget presise kommentarer, før han ga Odd honnør for et svært interessant arbeid. Mannen hadde ikke sovet et sekund.

Han het William Vickrey, og han var ikke kjent for å gi ved dørene. Han var en ledende forsker som fikk Nobelprisen i økonomi noen år senere, i 1996. Foredraget handlet trolig om en aktuell sak, nemlig tillemping av bomringen i Oslo i retning av marginalkostnadsprising. Men det kan godt ha vært noe helt annet. Odd hadde mye å ta av.

Odds arbeider er lysende eksempler på hvordan forskning innen et tilsynelatende smalt og matematisk preget felt kan kombineres med bred, samfunnsmessig anvendelse. Hans inkluderende holdning ovenfor studenter og kolleger gjorde at hans viktige arbeid blir videreført også gjennom den innsikt han har gitt alle oss som kommer etter.

Odd var en klok, hyggelig og generøs kollega, og en god venn. Vi vil savne ham dypt. Våre tanker går nå til Marit og hans øvrige nære familie. 


Svein Bråthen                                Kjell Werner Johansen 
Professor og dekan                       Assisterende direktør
Høgskolen i Molde                         Transportøkonomisk institutt

 

Begravelsen vil finne sted den 6. mai kl. 14, fra Asker kapell. 

Publisert 5. mai 2020 09:10 - Sist endret 5. mai 2020 09:10