Om studentutveksling ved HiMolde vårsemesteret 2021

Smitteverntiltak i Norge og andre land vil fortsette å legge begrensninger på hvor det vil være tilrådelig å reise. Som et resultat av dette har HiMolde besluttet at det kun er studenter på Avdeling for logistikk og Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap som kan søke om utveksling til institusjoner i Europa våren 2021. 

Høgskolen i Molde tar sikte på å tilby innreisende studenter utveksling til de to ovenfor nevnte avdelingene vårsemesteret 2021. Dette forutsetter at boligsituasjonen for disse studentene er avklart innen 15.10. 

Ingen utveksling ved Avdeling for helse- og sosialfag

All studentmobilitet (innreisende og utreisende) ved Avdeling for helse- og sosialfag, som involverer deltakelse/opphold i helsetjenestene (praksis) våren 2021, avlyses.

Uansett:

Høgskolen i Molde følger de sentrale retningslinjene og rådene fra nasjonale og lokale helsemyndigheter. Per i dag er utveksling regnet som nødvendig tjenestereise. Dagens bestemmelser kan endres og innskrenkes ved endringer i regjeringens smittevern og reiseråd. Dersom det ikke er mulig på avreisetidspunktet å gjennomføre utvekslingen på en måte som både er trygg og gir nødvendig læringsutbytte, vil studentene måtte kansellere utveksling og istedet ta alternative emner ved Høgskolen i Molde.  

Publisert 7. sep. 2020 13:44 - Sist endret 7. sep. 2020 13:45