Forventet en liten nedgang, fikk rekordmange søkere

Rundt 1600 personer har studier ved Høgskolen i Molde som sitt foretrukne studievalg. Det viser tallene som Samordna Opptak la frem i dag. Det betyr at oppgangen fortsetter for femte året på rad. Økningen er på 20%, som er det dobbelte av landsgjennomsnittet. På toppen kommer ytterligere 1099 søkere til master- og videreutdanningene.

Grunn til feiring i år også. Informasjonssjef Jens Petter Straumsheim (t.v.) og rektor Steinar Kristoffersen drakk og serverte lokal brus for å markere at rekordmange søkte seg til utdanninger ved Høgskolen i Molde i 2019. Foto: Arild J. Waagbø, Panorama

En rekke milepæler ble nådd under årets opptak for Høgskolen i Molde. For første gang har over 1500 personer skolen som sitt førstevalg og for første gang har HiMoldes studier i Molde og Kristiansund flere førsteprioritetssøkere enn både Høgskulen i Volda og NTNU Ålesund. – Vi har hatt en søkeroppgang i flere år nå og hadde kanskje ventet oss en justering. Det er mye usikkerhet rundt studiesituasjonen i Norge, og mange fryktet nok også en liten nedgang, derfor er dette ekstra gledelig, sier informasjonssjef Jens Petter Straumsheim.

Korona-effekt? 

Det totale antall søkere til høyere utdanning i Norge har steget med ca 10% fra 2019.  Oppgangen ved HiMolde er på drøye 20 %.  - Vi har ikke sett på de demografiske variablene blant våre søkere, men tror at enda flere har oppdaget at de har et kvalitetstilbud lokalt i regionen, med studietilbud som gir muligheter for jobb både i Norge og internasjonalt senere. Et usikkert arbeidsmarked med flere permitterte og arbeidsledige er jo vanligvis med på å løfte våre søkertall, så det er jo grunn til å tro at vi finner en del av disse blant våre studenter allerede til høsten, mener informasjonssjef Jens Petter Straumsheim.

Vernepleie og IT-studiene mest fram 

Det er særlig deltidsutdanningen i vernepleie som er populær, hvor hele 286 personer har satt dette opp som sitt førstevalg. I tillegg har 125 personer søkt heltidsstudiet i vernepleie, noe som betyr at over 400 personer har søkt seg til vernepleierutdanningene ved HiMolde. Hele 325 personer har valgt det nettbaserte årsstudiet i IT, noe som bringer studiet helt på topp på listen over populære studier.  Studiet er svært fleksibelt og kan følges hjemmefra i sin helhet.  - I disse tider oppfattes det nok som svært gunstig sier Straumsheim.

Stabile tall for logistikkstudiene i Kristiansund

Totalt antall søkere til studiene i Kristiansund gikk ned sammenlignet med i fjor og skyldes at det ikke var opptak til deltidsstudiene i sykepleie eller vernepleie. Våre tre logistikkstudier derimot gikk samlet sett opp noe fra i fjor.

- Vi er glade for at vi ser ut til å ha truffet godt på utdanningene innen havbruk og petroleum i Kristiansund, som komplementerer logistikk- og økonomistudiene våre i Molde på en flott måte, sier rektor Steinar Kristoffersen. Dette er studier som utnytter lokale fortrinn i viktige næringer både i et norsk og internasjonalt perspektiv.

- I Kristiansund har vi fortsatt store forhåpninger til fjorårets nykommer Bærekraftig logistikk og sirkulær økonomi. Klimaendringene er vår tids største utfordringer og FNs bærekraftsmål er viktige å nå dersom vi skal begrense effektene av klimaendringene. Her får studentene kunnskap som bidrar til effektiv ressursbruk.

Tidligere i år kunne vi ta imot mange nye studenter til videreutdanningen i helsesykepleie i Kristiansund. Studiet tilbys for første gang og hele 350 søkte seg til de 40 studieplassene.

Masterstudiene også populære 

Alle videreutdanningene og masterstudiene ved HiMolde har et eget lokalt opptak og regnes derfor ikke med i tallene som kommer fra Samordna Opptak.  Samtlige masterstudier har svært oppløftende søkertall, og hvor det internasjonalt anerkjente masterstudiet i logistikk har hele 366 søkere.  Av disse kommer hele 272 søkere fra utlandet.  Det nye masterstudiet i helselogistikk har en noe senere søknadsfrist, men her har allerede 21 søknader kommet. 

Mener toppen ikke er nådd 

Til tross for en solid vekst de siste årene så mener en ambisiøs Kristoffersen at toppen ikke er nådd.

- Når vi går nærmere inn på tallene så ser vi at vi ikke bare har rekordmange førsteprioritetssøkere, men at vi også har flere enn noen gang som har oss på en eller annen plass over ønskede studier. Nå er målet å komme oss oppover på lista deres over prioriterte studievalg. Studentene kan prioritere på nytt helt frem til 1. juli. Her har vi en kjempemulighet som vi må jobbe steinhardt for å utnytte, avslutter en offensiv Steinar Kristoffersen.

Fakta 

Samordna Opptak har offentliggjort sine søkertall for 2020. Søkerne rangerer sine studieønsker fra 1-10. Samordna Opptak kaller de som har satt dem på førsteplass for førsteprioritetssøkere. Samordna opptak håndterer søknader til årsstudier og bachelorgrader.  

Lokalt opptak blir gjort på hver enkelt utdanningsinstitusjon. Hver søker kan søke så mange steder en ønsker og en rangerer ikke valgene sine. Det er lokale opptak til de fleste mastergrader og videreutdanninger.

Kontaktpersoner:

  • Rektor Steinar Kristoffersen, steinar.kristoffersen@himolde.no, 926 69 831
  • Studiestedskoordinator, Kristiansund, Bente Weiseth Franzen, bente.w.frantzen@himolde.no, 478 79 658
  • Informasjonssjef Jens Petter Straumsheim, jens.straumsheim@himolde.no, 957 00 194
  • Informasjonsrådgiver Jan Ragnvald Eide, jan.r.eide@himolde.no, 938 73 765

Tabell 1

Søkertall til årsstudier og bachelorstudier, Høgskolen i Molde 2018/2019 og 2020.  

Kilde: Samordna opptak 

Studienavn 

2019 

2020 

Sykepleie, bachelor 

169 

223 

Sykepleie, bachelor, deltid, Kristiansund. Ikke opptak i 2020.

219 

  

Vernepleie, bachelor 

127 

125 

Vernepleie, bachelor, deltid, Molde. Nytt i 2020 

  

288 

Bedriftsøkonomi, årsstudium 

26 

49 

Idrett og adventure, årsstudium 

36 

38 

IT, nettbasert, årsstudium 

225 

326 

IT, årsstudium 

25 

25 

Statsvitenskap, årsstudium.  Ikke opptak i 2020 

  

Personal- og organisasjonskunnskap, årsstudium. Nytt i 2020 

  

26 

Juss, årsstudium 

51 

57 

Logistikk og Supply Chain Management, bachelor 

110 

87 

Økonomi og administrasjon, bachelor 

72 

89 

Bærekraftig logistikk og sirkulær økonomi, bachelor, Kristiansund 

24 

17 

Marin logistikk og økonomi, bachelor, Kristiansund 

38 

45 

IT og digitalisering, bachelor 

65 

64 

Sport Management, bachelor 

52 

48 

Juss og administrasjon, bachelor 

58 

49 

Petroleumslogistikk og økonomi, bachelor, Kristiansund 

21 

27 

I alt 

1324 

1583 


Tabell 2

Søkertall til master- og videreutdanninger ved Høgskolen i Molde, 2018/19 og 2020 

Kilde: Lokalt opptak. SøknadsWeb 

Studienavn 

Internasj. 
søkere 2019 

Norske
 søkere 
2019 

Internasj. 
søkere 2020 

Norske
søkere 
2020 

Master of Science in logistics 

259 

77 

272 

94 

Master of Science in Sport Management  

60 

18 

61 

25 

Master of Science in Petroleum Logistics/
Sustainable Energy Logistics 

57 

96 

14 

Erfaringsbasert master logistikk  

  

26 

  

41 

Erfaringsbasert master helselogistikk.
Nytt i 2020 

  

  

  

24 

Master samfunnsendring, organisasjon og ledelse  

  

70 

  

78 

Master økonomi og administrasjon  

  

50 

  

65 

Master i helse- og sosialfag del 2
60 studiepoeng) 

  

43 

  

18 

Master i helse- og sosialfag 
(120 studiepoeng) 

  

  

19 

Psykisk helsearbeid, videreutdanning 

  

123 

  

115 

Psykososialt arbeid med barn og unge, videreutdanning 

  

66 

  

63 

Habilitering og miljøarbeid, videreutdanning 

  

41 

  

37 

Avansert klinisk sykepleie, videreutdanning 

  

43 

  

41 

Tryggegemiddelhåndtering, 
videreutdanning, Kristiansund 

  

25 

  

29 

Bærekraftig byutvikling 

  

  

Internasjonale og norske søkere 

376 

598 

429 

670 

I alt 

  

974 

  

1099 

 

Publisert 24. apr. 2020 09:17 - Sist endret 24. apr. 2020 09:17