Foreslå kandidater til Studiemiljøprisen og Pedagogisk pris 2020

Nå er alt snudd på hodet. Campus er stengt og undervisningen foregår på nett.  Nye krav stilles til både studenter og ansatte ved HiMolde, og mange kommer opp med nye forelesningsmetoder og nye sosiale miljøtiltak, alt for at stundentene skal lykkes både faglig og sosialt.

 Vinner Pedagogisk pris 2019, Eddie Flatmo Rekdal

I lys av dette er det kanskje særlig viktig å gi honnør til de som gjør en ekstra innsats med undervisning og studiemiljø. 

Foreslå kandiater til pedagogisk pris og studiemiljøprisen

Alle studenter og ansatte ved HiMolde og SiMolde kan foreslå kandidater til pedagogisk pris og studiemiljøprisen 2020. Frist for forslag er 1. mai 2020.

English:

Suggest candidates for the Prize for Pedagogical Activities and the Study Environment Prize. Deadline 1 May 2020.

Pedagogisk pris/Pedagogical Prize

Foreslå kandidater til Pedagogisk pris

Suggest candidates to the Pedagogical Prize

Studiemiljøprisen/Study Environment Prize

Foreslå kandidater til Studiemiljøprisen

Suggest candidates to the Study Environment Prize

Publisert 27. mars 2020 10:42 - Sist endret 27. mars 2020 10:42