Studienyheter 2020

I 2020 setter vi ny rekord i antall studier ved HiMolde.  Vi vil da tilby 40 ulike program i Molde og Kristiansund, de aller fleste med oppstart i august.  

Gradsseremoni for master og ph.d. ved HiMolde.

Nye studier

  • Ett av de nye studiene, Videreutdanning i helsesykepleie, er allerede i gang i Kristiansund.  Studiet ble svært godt mottatt, med rundt 350 søkere til 40 studieplasser.  Studiet kan inngå som ett år i mastergraden i helse- og sosialfag.

«Velkommen til verdens beste jobb - helsesykepleier!»

  • Sammen med HiVolda og NTNU vil vi fra høsten tilby en ny mastergrad innen helseledelse.  Studiet er organisert av NTNU, men deler av studiet og veiledning tilbys ved HiMolde.

Ny master i helseledelse høsten 2020

Endringer i eksisterende program

Foruten de mindre endringene som skjer i et hvert studieprogram fra år til år, har også enkelte studieprogram endret tittel, innhold eller studiested.

Alle studieprogrammene som har oppstart i august har som oftest søknadsfrist 15. april 2020.

 

Publisert 13. feb. 2020 13:46 - Sist endret 13. feb. 2020 13:46