Vil vite studentenes mening - Studiebarometeret 2020

Som høgskole er det viktig å høre hva studentene mener om studiet de går på og om studentmiljøet de er en del av. I disse dager sendes det derfor ut en landsomfattende spørreundersøkeles til andreårsstudentene på bachelor- og masterprogrammene.

Studiebarometeret

20. oktober sender NOKUT ut den nasjonale spørreundersøkelsen Studiebarometeret til 2.- og 5. årsstudenter på bachelor- og mastergradsstudier via en personlig lenke. Studiebarometeret er et verktøy i institusjonenes kvalitetsarbeid og bidrar til at nåværende og kommende studenter får informasjon om studentenes opplevd studiekvalitet. 

Undersøkelsen spør om studentenes samlede erfaringer på studieprogrammet, ikke på hvert av de ulike emnene. Alle studenter får de samme spørsmålene. Undersøkelsens tema er primært ulike sider av opplevd studiekvalitet, men vi spør også om motivasjon, tidsbruk og engasjement. Undersøkelsen tar 10-12 minutt å besvare. 

Gå til studiebarometeret

Korona påvirker spørsmålsstillingen

Gjennom denne våren og sommeren har Covid-19-pandemien påvirket måten vi har gjennomført undervisning og eksamen på og ikke minst studiehverdagen til studentene. Dette har også påvirket arbeidet med årets spørreskjema. Det blir for eksempel ingen spørsmål om internasjonalisering i år. Årets spørreskjema vil i stedet  inneholde en god del spørsmål om koronasituasjonen denne våren og hvordan dette har påvirket undervisning, eksamen og andre aspekter ved studiehverdagen og livet til studentene.

Viktig med tilbakemeldinger

For at vi skal bli en bedre høgskole, så er vi helt avhengige av å høre studentenes meninger.  Vi håper derfor at dere vil hjelpe oss med besvare disse undersøkelsene. 

Publisert 20. okt. 2020 14:23 - Sist endret 20. okt. 2020 14:23