De nominerte til Studiemiljøprisen 2021

Studiemiljøprisen deles ut hvert år under den offisielle åpningen av studieåret.  Årets pris deles ut 18. august består av et diplom og en gavesjekk på kr. 15.000, gitt av Sparebanken Møre.

De nominerte til til Studiemiljøprisen 2021 er:

æFri    

Bilde fra æFri-tur
Grilling med æFri

Æfri har etablert seg som en positivt og aktiv del av Æstudent i Kristiansund i løpet av Corona-tiden. Det er godt jobba!  Med stadig flere studenter i byen og mange tilreisende, er det viktig å ha ambassadører for utendørs aktiviteter. De har også samarbeidet med IFri om felles skidag på Tusten. Positivt for begge Campus å bli kjent.

 

iDigital    

Styret i iDigital
Styret i iDigital

iDigital er et nytt utvalg som startet i koronaåret 2020, og har fått til mye på kort tid, og har hatt mange arrangementer til tross for koronaen. De har hatt mange arrangementer siden oppstarten og jobber jevnt med å nå ut til studentmassen. De har også vært en god samarbeidspartner for Vinteruka og Åpningsuka. Det er også spesielt fint å se at iDigital ønsker å være et utvalg ikke bare for IT-studenter, men for alle studenter med IT-interesse.

Silje Marita Moen Vedvik

Silje Marita Moen Vedvik

Silje har et stort engasjement for studentmiljøet ved høgskolen og hun har mange verv og roller i studentersamfunnet. Silje sprer mye glede og engasjement, og er positiv og virkelig et ja- menneske som brenner for at medstudentene skal ha det bra. Hun er ikke redd for å si fra dersom hun er uenig, og har bidratt til fremgang og endring på flere plan. Under pandemien har Silje vært en av dem som har lagt ned en ekstra innsats for studentene. Gjennom jobben som studentvert har hun vært med å holde Mellomrommet åpent for studentene. Dette har vært en god møteplass for alle studenter under pandemien. Gjennom arbeidet sitt i MSI har hun sørget for at studentene har fått fortsette å trene fotball i periodene hvor smitteverntiltakene har tillatt dette. 

Publisert 18. mai 2021 13:59 - Sist endret 18. mai 2021 20:39