Forventet tilbakegang i korona-året

I dag legger NOKUT frem resultatene fra årets Studiebarometer. Etter en stor oppgang i fjor går Høgskolen i Molde som forventet tilbake i pandemiåret. Tallene er omtrent på nivå med rapporten som kom for 2018.

Tomme forelesningssaler har satt sitt preg på skoleåret.

«Det er aldri hyggelig å få et dårligere resultat enn året før, men vi hadde nok forventet det også, sier studiesjef Sissel Waagbø».

Viktig å ta tilbakemeldingene på alvor

«Når det er sagt så er det veldig viktig å ta tilbakemeldingene fra studentene på alvor. Dette er ting vi må jobbe med. Det som skjer nå er at avdelingene skal diskutere sammen med studentene om hvordan de skal følge opp resultatene».

Mer ensomme studenter

Noe av det studiesjefen biter seg merke i er at studentene er mer ensomme enn tidligere. Flere sliter med å strukturere hverdagen. Skolen er åpen for studentene, men aktiviteten er tonet ned. Dette merkes. Studentene gir tilbakemeldinger på at de savner det sosiale og at motivasjonen er lavere enn før.

Tiltak er iverksatt

«Vi har flere gode tiltak som har vært i gang en god stund med samtalegrupper og «Møtes-prosjektet» i regi av Studentsamskipnaden, forhåpentligvis vil disse ha en positiv effekt.»

Se samlet rapport for Høgskolen i Molde her

Se alle resultater fra Studiebarometeret

Om Studiebarometeret

Studiebarometeret er en nasjonal spørreundersøkelse som sendes ut til over 60.000 studenter hver høst. Det blir studentene spurt om kvaliteten på studieprogrammene ved norske høgskoler og universitet. Mål er å styrke arbeidet med kvalitetsutvikling og gi nyttig informasjon om studiekvalitet.

 

Publisert 11. feb. 2021 09:28 - Sist endret 11. feb. 2021 09:28