Johan Holmgren fekk forskarpris på 300 000 kroner frå Volvo

Volvo-konsernet gir professor Johan Holmgren både stipend og gjesteprofessorat for forskinga hans på haldbare investeringar i infrastruktur.

Bilete av professor Johan Holmgren

Johan Holmgren er professor i transportøkonomi ved Høgskolen i Molde. Foto. Arild J. Waagbø

Denne saka er henta frå nettavisa Panorama.

I ei  pressemelding frå AB Volvo står det at Holmgren får 300 000 kroner i stipend frå Håkan Frisingers stiftelse. Vidare får Malmø universitet 500 000 kroner frå VREF (Volvo Research and Educational Foundations) Visiting Researcher Programme for å vere vertskap for gjesteprofessor Holmgren.

«Från en vetenskaplig grund inom transportekonomi har Johan Holmgren gjort viktiga bidrag genom både empiriska verk och policyrelaterade publikationer. Flera av hans studier har fokuserat på den så kallade ’bredare fördelen med tillgänglighet’, vilken är mycket relevant för att säkerställa en hållbar utveckling av infrastruktur och se till att investeringarna är effektiva för samhället. Han har en mycket intressant vetenskaplig profil som kombinerar ekonomisk vetenskap med andra discipliner och forskningsområden. Forskningens potentiella bidrag till samhället är tydligt med direkt koppling till politik och beslutsfattande,» heiter det i grunngjevinga frå styret ved Håkan Frisingers stiftelse.

– Eg er overraska, og kjempenøgd med å få prisen. Det er fint at forskinga eg gjer får merksemd, for det er ikkje alltid så lett å nå ut. Og det er heller ikkje alltid ein får så mykje tilbakemelding på forskinga, seier Holmgren.

Holmgren seier at forskinga hans har eit bredt syn på effektar av satsingar og investeringar i transportsektoren, inkludert langsiktige effekt. Han seier at sjølv om det er eit politisk mål å få fleire til å reise kollektivt og mindre med bil, så er det forskjell på store ord og røynda.

Mykje handlar om å gjere kollektivtransport meir attraktivt, seier Holmgren, med tiltak som til dømes lågare pris og fleire avgangar. Han seier at eit godt kollektivtilbod har ein langsiktig effekt ved at de som nyttar tilbodet i mindre grad kjøper bilar.

– Har ein bil, så brukerein den, meiner Holmgren.

Holmgren har arbeida ved høgskolen i rundt seks år. Han trivs, seier han, og syns det faglig sett er ein stor fordel for ham at HiMolde har det største universitetsmiljøet av forskarar innan logistikk og transportøkonomi i Europa.

Publisert 7. okt. 2021 09:38 - Sist endret 7. okt. 2021 10:29