Lederutdanning feirer 20-års jubileum

Videreutdanningen som alle utdanningsinstitusjonene i fylket står bak er populær som aldri før.

Fra venstre: Turid Aarseth, Alf Roger Djupvik og Ralf Kirchhoff.

Foto: Jan Ragnvald Eide

Det var en glad professor Turid Aarseth som ønsket det nye kullet velkommen til samling på Høgskolen i Molde. Sammen med Alf Roger Djupvik fra Høgskulen i Volda og Ralf Kirchhoff fra NTNU Ålesund er hun den fagansvarlige for videreutdanningen Ledelse i helse- og sosialtjenestene.

«Vi er litt ekstra oppspilte i år, både fordi vi ikke har hatt så mye kontakt med studentene det siste året, men også fordi vi feirer 20 års jubileum som studium.»

For 20 år siden kunne de første studentene starte på videreutdanning i Ledelse i helse- og sosialtjenesten (LIHS). Til nå har omtrent 900 studenter gjennomført studiet.

Også rektor Steinar Kristoffersen deltok på åpningen. Foto: Jan Ragnvald Eide

Særegent fylkessamarbeid

Studiet er det eneste i Møre og Romsdal der Høgskolen i Molde, Høgskulen i Volda og NTNU Ålesund inngår i et likeverdig partnerskap. At NTNU Ålesund videreførte samarbeidet om LIHS etter at Høgskolen i Ålesund fusjonerte med NTNU, viser at det er mulig å beholde og videreutvikle tette faglige samarbeid i det nye institusjonslandskapet.

Ombygd til masterutdanning

Etterhvert ble det besluttet å bygge ut videreutdanningen til en full master og i fjor ble det for første gang tatt opp studenter på master i helseledelse. Tilbudet ble tatt svært godt i mot og var det tredje mest populære søkte studiet på masternivå i hele NTNU-systemet. Køen for å komme inn blir naturlig nok stor av slikt. Over 200 konkurrerte om 40 studieplasser.

Trist å si nei til kompetente søkere

«Det er trist å si nei til så mange kompetente søkere», slår Aarseth fast.

«Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger av de som har tatt denne utdanningen. Vi har nok hatt en overvekt av sykepleiere som har tatt studiet, og etterhvert fikk vi lyst til å utvide tilbudet."

De første studentene på den nye masteren ble tatt opp høsten 2020 i Ålesund. Nå kom altså disse studentene til Molde for å ta sitt andre år sammen med videreutdanningsstudentene på LIHS. Det er også lagt opp til at de som har tatt videreutdanningen tidligere, får innpasset denne i den nye fellesmasteren.

Publisert 3. sep. 2021 16:26 - Sist endret 3. sep. 2021 16:26