NOKUT-godkjent på første forsøk

Høgskolen i Molde sitt kvalitetsarbeid har nylig hatt ettersyn av myndighetene. Med godkjenning på første forsøk ble det feiret på sedvanlig HiMolde-vis med noe godt å bite i.

En fornøyd studiesjef med solboller på studieutvalgsmøte.

God grunn til å smile. Studiesjef Sissel Waagbø har vært sentral i høgskolens arbeid med å få godkjent kvalitetsarbeidet. Foto: Jan Ragnvald Eide - HiMolde

På møtet i studieutvalget ble det orientert om og feiret at Høgskolen i Molde fikk godkjent sitt kvalitetsarbeid. Det vanket gode ord til alle som har vært delaktig i prosessen.

Fryktet ikke stryk, men regnet med etterarbeid

«Vi hadde ikke forventet stryk, men regnet med at vi måtte gå gjennom dette med et omfattende etterarbeid. Slik sett er dette bedre enn forventet», mente Steinar Kristoffersen som snek seg innom møtet for å nyte litt gjærbakst.

Nasjonalt Organ For Kvalitet i Utdanningen (NOKUT) har ansvaret med å føre tilsyn med kvalitetsarbeidet ved universitetene og høgskolene og har nettopp ført tilsyn hos Høgskolen i Molde.

Studentnært kvalitetsarbeid

Fra rapporten heter det at:
"Komiteen har observert at høgskolen har en klar styrke i det uformelle og studentnære kvalitetsarbeidet, som blant annet kommer til uttrykk gjennom kvalitetsteam og kullmøter.
Inn mot neste strategiperiode råder komiteen høgskolen til klarere å definere målene for kvalitetsarbeidet og tydeliggjøre hvordan resultater fra kvalitetsarbeidet skal brukes i den strategiske utviklingen av høyskolen."

Studieutvalgsmedlem Knut Peder Heen mente at  dette var en god tilbakemelding fra komiteen. Det kan være vanskelig å vite hva som er kvalitet og dermed vanskelig å måle det.

Sovjetiske 5-årsplaner

Studiesjef Sissel Waagbø var selv fornøyd med arbeidet og bemerket på spøkefullt vis at sovjetiske 5-årsplaner skulle bli den foretrukne arbeidsmetoden fremover.

Publisert 26. mars 2021 14:14 - Sist endret 26. mars 2021 14:14