Nye nasjonale smitteverntiltak gjeldende fra 15. desember - følger for HiMolde

Utvidet beredskapsteam ved HiMolde har i dag hatt møte for å følge opp de nasjonale retningslinjene og påbudene, vedtatt av regjeringen, med virkning fra midnatt i dag.  Tiltakene gjelder i fire uker fra og med 15.12.21.

Illustrasjon. Colourbox.com

Utvidet beredskapsteam består av beredskapsgruppen og faglige og administrative ledere ved HiMolde, samt Studentsamskipnaden og Statsbygg. Tiltakene ved HiMolde følger de retningslinjer og påbud som gis av regjering og folkehelsemyndigheter.

Digital eksamen

Rektorene ved landets universitet og høgskoler har hatt møte med kunnskapsministeren i dag, og anbefalingen fra KD er at alle planlagte eksamener avholdes, men at de eventuelt skal gjøres digitale dersom det blir nødvendig. Basert på dette har vi besluttet at planlagte fysiske eksamener ved HiMolde inntil videre skal gå som oppsatt, forutsatt at eksamenene gjennomføres innen gjeldende forsterkede smittevernregler.

(Det gjenstår noen få fysiske eksamener før jul, for sykepleierstudentene. Det gjelder den nasjonalen AFB-eksamenen i regi av NOKUT den 15.12. og de planlagte eksamenene den 20.12)

Digital undervisning

Det er i denne omgang innført krav om mest mulig digital undervisning fram til midten av januar. Undervisning og ferdighetstrening som krever tilgang til lab, kan gjøres på campus, dersom det er nødvendig for å unngå tap av studieprogresjon.

Åpne campus

Vi ber om at ansatte som kan gjøre sin jobb fullgodt hjemmefra, i samråd med sin nærmeste leder, finner løsninger med hjemmekontor.

Vi vil likevel legge til rette for at studenter som ønsker å komme på våre campus skal kunne gjøre det.  Campus er åpne og de sentrale servicefunksjonene i Molde og Kristiansund vil være betjent, slik som Studentservice, It-senter,  bibliotek og kantine.  Ytterdører vil derfor være åpne i arbeidstiden.

Publisert 16. des. 2021 13:54 - Sist endret 16. des. 2021 13:56