Positivt vedtak i høgskolestyret om å flytte til Campus Kristiansund

I Høgskolen i Moldes styremøte tirsdag 14. desember, fikk styret presentert et framforhandlet forslag til leieavtale for høgskolens studiested i Kristiansund. Styret var meget tilfreds med resultatet og ga sin fulle tilslutning til forslaget. 

Illustrasjon som viser Campus Kristiansund fra innsiden: Pir II Arkitekter.

Illustrasjon som viser Campus Kristiansund fra innsiden: Pir II Arkitekter.

- Dette er en stor beslutning for Høgskolen i Molde, sier styreleder og rektor Steinar Kristoffersen, som sammen med styret ba høgskoledirektøren følge prosessen tett, slik at det sikres rask progresjon i den videre behandlingen hos de berørte departementene.  Utkast til kontrakt vil bli forelagt Kunnskapsdepartementet, som igjen ber Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD) om uttalelse før endelig signering. 

Høgskolen i Molde har over lengre tid jobbet med nye lokaler for studiestedet i Kristiansund.  En utredning av lokalbehovet ble utført av Statsbygg i 2019.  Her ble det anbefalt leie i markedet. 

I januar 2020 signerte Høgskolen i Molde en avtale med Statsbyggs rådgivertjeneste for bistand med prosjektet.  

- Etter forhandlinger, har vi nå kommet fram til en leiekontrakt som både Statsbygg og vi mener har gitt oss markedsmessige vilkår, sier studiestedskoordinator ved Høgskolen i Molde sitt studiested i Kristiansund, Bente Weiseth Frantzen. 

Frantzen sier videre at den framforhandlede kontrakten vil kunne bidra til å ivareta veksten i studentmassen og sikre god student-gjennomstrømming. 

“Gode lokaliteter vil gi oss videre kraft i det å fortsette å bygge et attraktivt studie- og arbeidssted i Kristiansund." 

Forutsetning for videre vekst

- Vårt studiested i Kristiansund har dette studieåret 527 studenter. Det er en veldig fin vekst fra da  utredningsarbeidet startet i 2019, da det var 278 registrerte studenter. Med økningen i studentmassen og staben, har vi vokst ut av lokalene vi i dag har på Løkkemyra, på Høgskolesenteret i Kristiansund.  Nye lokaler er derfor en forutsetning for videre satsning Dette er en viktig milepæl, som vi gleder oss over å ha nådd. Vi er klar over forventningene som stilles til oss. Dette viser at vi er den sentrale aktøren for høyere utdanning her, sier rektor Steinar Kristoffersen. 

Leiekontrakten har en vedståelsesfrist fram til 15. januar 2022. Styret er samstemte om behovet for en rask avklaring, og ser fram til hurtig saksbehandling hos Kunnskapsdepartementet og videre oversendelse til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet. 

- Neste milepæl vil være endelig signeringsmøte med utleier Devoldholmen Utvikling  AS.   Det ser vi selvfølgelig fram til, sier Kristoffersen. 

Publisert 17. des. 2021 13:24 - Sist endret 17. des. 2021 13:24