Rekordmange får tilbud om studieplass, nesten like mange på venteliste

Når tilbudene om studieplass sendes ut kan 2601 personer glede seg over å ha fått ja på sin søknad om å studere ved Høgskolen i Molde, mot 2051 året før. Nesten like mange står på venteliste.

Bilde av inngangen ved Høgksolen i Molde, roser og utsikt.

Rekordmange får tilbud om studieplass ved Høgskolen i Molde.

Endringen skyldes i gode søkertall og at enda flere enn før får plass på IT-studiene. Alle som har søkt studieplass og har generell studiekompetanse har fått tilbud om plass.
“Vi har lyst til å gi så mange som mulig sjansen til å studere hos oss”, sier rektor Steinar Kristoffersen.

Viktig med fortsatt vekst  

“Det er veldig viktig for oss å vokse. Flere studenter betyr mye for regional utvikling. Det sørger også for at vi er mindre utsatt for svingninger i befolkningstall og interessefelt. Flere studenter kan gi oss bedre kvalitet i opptaket, men også bedre forutsetninger for faglig utvikling, fordi studiemiljøet blir større,” mener rektor.

Fortsatt muligheter på “Restetorget”

Det er fortsatt to studier ved Høgskolen i Molde som har ledige studieplasser. Dette gjelder bachelor i petroleumslogistikk og økonomi samt bachelor i bærekraftig logistikk og sirkulær økonomi. Alle som ønsker å søke om plass her kan gjøre dette via Samordna Opptak.

Over 600 på venteliste for rettsvitenskap

Bachelorgraden i rettsvitenskap slo meget godt an blant søkerne. Der har 90 personer fått tilbud om studieplass, men fortsatt står over 600 personer på venteliste dit. Det er store tall, innrømmer rektor. “Dette er første gangen vi skal ha dette studiet, derfor har vi valgt å ikke gi ut flere plasser på akkurat det studiet. Det er viktig for oss at kvaliteten er på plass for studentene.” Også studiene i sykepleie og vernepleie har store ventelister.

Økt tildeling gir flere studieplasser

Høgskolen i Molde har også fått tildelt ekstra studieplasser. Disse er med på å øke opptakstallene. Norge skal nå gjennom en omstilling. Som utdanningsinstitusjon er det da vår plikt å være med på å legge til rette for at enda flere får den kompetansen som arbeidslivet etterspør. Dette arbeidet gleder vi oss til å ta fatt på, avslutter Kristoffersen.  

For ytterligere kommentarer om opptakstallene:  

Rektor Steinar Kristoffersen
Telefon 926 69 831

Tabell hovedopptak Høgskolen i Molde 2021
Navn studie Tilbud gitt
Sykepleie 203
Sykepleie deltid 94
Vernepleie 85
Vernepleie deltid 71
Bedriftsøkonomi 67
Idrett og adventure 62
IT nett 658
IT 55
Organisasjon og personalledelse 72
Jus og økonomi 145
Rettsvitenskap 90
Logistikk og SCM 153
Økonomi og administrasjon 160
Bærekraftig logistikk og sirk.øk. 55
Marin logistikk og økonomi 140
IT og digitalisering 187
Sport Management 111
Politikk, jus og administrasjon 137
Petroleumslogistikk og økonomi 56
I alt 2601

 

Av Jan Ragnvald Eide
Publisert 23. juli 2021 10:15