Rekordstor forskningspublisering ved Høgskolen i Molde

De faglig ansatte ved Høgskolen i Molde har i 2020 publisert mer enn noen gang. Høgskolen har en markant økning i forskningspublisering på hele 43 prosent fra 2019 til 2020. Sektoren totalt hadde en økning på 6 prosent.

Bilde av rektor Steinar Kristoffersen

Stolt, men ikke overrasket. Dette er resultatet av langvarig og godt arbeid sier rektor Steinar Kristoffersen. Foto: Jens Petter Straumsheim - HiMolde

«Dette er tall å være stolte over», sier rektor Steinar Kristoffersen. Han mener de faglig ansatte og avdelingene har lagt ned en formidabel innsats. «Vi har sett over tid nå at pila har pekt oppover, men at resultatet ble så godt er bedre enn vi trodde».

Blant de beste statlige vitenskapelige høgskolene

Høgskolen i Molde har aldri sett så gode publiseringstall før. Dette gjelder både antall publiseringer og antall publikasjonspoeng.

Utvikling i antall publikasjoner og publiseringspoeng fra 2013 til 2020.
En markant økning i publikasjoner og publikasjonspoeng for Høgskolen i Molde.

Markant økning, ikke tilfeldig

Med en økning på hele 43% gjør Høgskolen i Molde et kraftig byks. Rektor Steinar Kristoffersen tror ikke det er tilfeldig.
«Vi er en høgskole i sterk vekst på flere felt. Vi er kommet over et vippepunkt hva angår størrelsen vår. Vi har rekruttert godt med søkelys på kvalitet og forskningsarbeid. Når en kommer opp i et godt nok omfang av forskere får en også sterke forskningsgrupper. Det er viktig.»

Uklart om det er en pandemieffekt

Rektor mener han ikke har godt nok kunnskapsgrunnlag til å si om pandemien med mye hjemmekontor og mer ro rundt eget arbeid har bidratt til at tallene er såpass gode.

«Forskning tar tid. De fleste bøkene og artiklene som ble publiserte var folk i gang med allerede. Men på en annen side så har vi her fått en slags ketchupeffekt som har sørget for at vi kommer svært godt ut i år».

Tror på fortsatt gode tall

Rektor mener at et sterkt faglig miljø med et godt internasjonalt nettverk vil sørge for flere hyggelige tall i årene som kommer.
«Jeg tror vi har mer inne, vi er i startgropa og har her et bilde vi ønsker å se i flere år fremover. Vi har hatt mange gode og produktive år. Det ser vi blant annet på alle disputasene våre. I kjølvannet av dette kommer det mye godt arbeid og flere publikasjoner. Vi har modne og solide doktorgradsprogrammer»

Se også Khronos artikkel om tallene for sektoren som helhet:

https://khrono.no/norske-forsk...

For full NVI-oversikt for perioden 2011 til 2020: 
https://www.cristin.no/statistikk-og-rapporter/nvi-rapportering/

Økt internasjonalt samarbeid

HiMoldes internasjonale samarbeid har økt jevnt over tid. I 2020 var det 87 publikasjoner med internasjonale partnere. Se oversikten nedenfor over hvilke land og institusjoner vi samarbeider mest med.

Økt internasjonalt samarbeid over tid.

 

HiMolde sammenlignet med øvrige institusjoner i UH-sektoren

Ut fra statistikker, tilgjengelige på NSD (database for statistikk om høyere utdanning), viser tabellen nedenfor HiMoldes status i forhold til andre akademiske institusjoner.

  • Kolonne  to viser publiseringspoeng per forskerstilling i 2020 (Puliseringspoeng / FOU Årsverk).
  • Kolonne tre viser antall stillinger som er forskningsrelaterte, det vil si kategorier (UN1 til UN5). Disse tallene er også tilgjengelig her: “Årsverk tilsatte”.
  • Kolonne fire viser antall publikasjonspoeng etter institusjon. Dette er også tilgjengelig i nærmere detalj fra: “publiseringspoeng og forfatterandeler”.

Institusjonsnavn

Pub-poeng/ FOU Årsverk

Årsverk 2020 (FOU UN1-5)

Publiserings-poeng

Norges idrettshøgskole

2,40

121,65

291,4

MF vitenskapelig høyskole

1,82

86,6

157,94

Universitetet i Oslo

1,82

3743,67

6806,67

Universitetet i Bergen

1,51

2407,46

3629,93

Universitetet i Stavanger

1,35

988,78

1332,48

NTNU

1,32

4968,06

6544,2

Handelshøyskolen BI

1,26

362,34

455,91

NMBU

1,22

869

1057,14

Ansgar høyskole

1,22

16,7

20,3

NHH

1,06

278,9

294,43

Høgskolen i Molde,
- Vitenskapelig høgskole i logistikk

1,03

151,73

156,76

Universitetet i Agder

1,02

924,11

938,4

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

1,00

2235,92

2233,4

OsloMet 

0,98

1345,33

1313,51

Høyskolen for Ledelse og Teologi

0,97

12,85

12,41

Nord universitet

0,87

838,64

728,63

VID vitenskapelige høgskole

0,87

291,35

252,25

Høyskolen Kristiania

0,84

252,84

213,06

Høgskulen i Volda

0,82

230,25

188,95

Universitetet i Sørøst-Norge

0,80

1131,32

904,27

Høgskolen i Østfold

0,75

371,13

277,04

Høgskolen i Innlandet

0,72

660,33

475,39

Fjellhaug Internasjonale Høgskole

0,72

23,95

17,15

Høgskulen på Vestlandet

0,67

1179,31

795,43

Steinerhøyskolen

0,61

15,7

9,63

Lovisenberg diakonale høgskole

0,61

69,1

41,96

Dronning Mauds Minne Høgskole

0,60

105,57

63,13

Samisk høgskole

0,56

48,68

27,32

NLA Høgskolen

0,51

168

86

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

0,00

100,46

0

Kunsthøgskolen i Oslo

0,00

87,16

0

Norges musikkhøgskole

0,00

151,81

0

Publisert 13. apr. 2021 10:07 - Sist endret 14. apr. 2021 11:12