SHoT-undersøkelsen 2021 lagt fram i dag

Studenter er i stor grad mer ensomme enn før, men tallene ved Høgskolen i Molde skiller seg ikke ut fra landsgjennomsnittet.

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse ble lagt frem i dag. Årets undersøkelse påvirkes i stor grad av koronapandemien. I bunn og grunn samsvarer tallene for studentene ved Høgskolen i Molde med landsgjennomsnittet. Det er ingen store forskjeller. Av og til er vi litt over og av og til under.

HiMolde-studentene opplyser om at de i større grad enn landsgjennomsnittet savner noen å være sammen med (60 % ved HiMolde mot 56 % landet som helhet), men samtidig oppgir HiMolde-studentene at de i mindre grad enn landet føler seg isolert fra andre (28 % mot 36 %).

Andelen studenter som har hatt selvmordstanker virker alarmerende høyt, både nasjonalt  23% og lokalt ved HiMolde 26%. 

- Resultatene i en slik undersøkelse kan virke sjokkerende på de som ikke jobber med dette, men for oss som står i dette daglig er ikke funnene overraskende, sier studentrådgiver Eva-Merete Otterlei Børstad ved Studentsamskipnaden i Molde. - Tallene viser at vi har en del å jobbe med, og vi tar dem på alvor. Psykisk helse blant unge er en nasjonal utfordring. SiMolde har satt i gang flere tiltak for å bedre situasjonen for studentene våre sier Børstad. Hun nevner blant annet:

  • Samtalegrupper
  • "Mellomrommet" aktivitetsrom på Molde Campus
  • Studenthus i Kristiansund
  • Studenter har selv organisert ulike aktiviteter som friluftslivsturer og spillkvelder 

Hele undersøkelsen for Høgskolen i Molde kan du lese her: SHOT2021 HiMolde
 

Publisert 26. apr. 2021 14:45 - Sist endret 26. apr. 2021 14:45