Si din mening om studiehverdagen

Som høgskole er det viktig å høre hva studentene mener om studiet de går på og om studentmiljøet de er en del av. I disse dager sendes det derfor ut en landsomfattende spørreundersøkele til andreårsstudentene på bachelor- og masterprogrammene.

Bilder av studenter fra Høgskolen i Molde

Vi vil høre om hvordan du har det som student ved Høgskolen i Molde.

Foto: Espen Istad

Gå til studiebarometeret

20. oktober sender NOKUT ut den nasjonale spørreundersøkelsen Studiebarometeret til 2.- og 5. årsstudenter på bachelor- og mastergradsstudier via en personlig lenke. Studiebarometeret er et verktøy i institusjonenes kvalitetsarbeid og bidrar til at nåværende og kommende studenter får informasjon om studentenes opplevd studiekvalitet. 

Undersøkelsen spør om studentenes samlede erfaringer på studieprogrammet, ikke på hvert av de ulike emnene. Alle studenter får de samme spørsmålene. Undersøkelsens tema er primært ulike sider av opplevd studiekvalitet, men vi spør også om motivasjon, tidsbruk og engasjement. Undersøkelsen tar 10-12 minutt å besvare.

Viktig med tilbakemelding

For at vi skal bli en bedre høgskole, så er vi helt avhengige av å høre studentenes meninger.  Vi håper derfor at dere vil hjelpe oss med besvare disse undersøkelsene.

Nytt av året

Nytt i år er at NOKUT har opprettet en reserveløsning for dem som ikke finner sin invitasjon på e-post. Du kan da få tilsendt ny invitasjon til undersøkelsen ved å benytte følgende lenker (norsk/engelsk):

https://www.nokut.no/studiebarometeret/login 
https://www.nokut.no/en/studiebarometeret/the-national-student-survey/
Lenkene fungerer kun for dem som opprinnelig har fått tilsendt undersøkelsen og som ligger inne med et gyldig skandinavisk telefonnummer.

Publisert 21. okt. 2021 14:14 - Sist endret 25. okt. 2021 15:53