Strakstiltak for ansatte og studenter som har vært i Follo-kommuner og Oslo. Justert 5.2.21

Viktig informasjon til alle studenter ved Avdeling for helse- og sosialfag som er ute i praksis.

Dersom du har vært i, heller hatt besøk fra en kommunene listet opp her, skal du ikke møte ved sykehus eller andre helseinstitusjoner i Møre og Romsdal før det har gått 10 dager etter besøket.

Dette gjelder for følgende kommuner:

  • Nordre Follo
  • Oslo
  • Ås
  • Sarpsborg. Ny
  • Halden. Ny

Studenter som jobber i Helse MR skal følge reglene for ansatte

Helse MR melder følgende:

Tilsette som har vore på reise til dei ti kommunane og/eller hatt besøk av personar frå desse kommunane denne helga (frå og med fredag klokken 01.00), skal i karantene i ti dager. Ein oppmodar tilsette til å teste seg dag 5 for å lette eventuell smittesporing, men resultatet av testen har ingen innverknad på karantenetida som er 10 dager.

På reise/hatt besøk siste ti dager – før 22. januar – skal teste seg før dei kjem på jobb

Desse tilsette skal teste seg før dei går på jobb og vente med å gå på jobb til testresultatet er klart. Ved negativ test skal ein gå på jobb og bruke munnbind. Ny test skal gjerast sju dager etter heimkomst. Ved negativ test etter 7 dager, kan ein stoppe bruk av munnbind (ved 7 dager eller lenger sidan siste eksponering, vert det berre ein test).

Testpoliklinikkane er ikkje opne  i dag/søndag

Tilsette må ta kontakt med næraste leiar dersom dei er omfatta av nokon av tiltaka og bestille test til mandag.

Publisert 24. jan. 2021 17:22 - Sist endret 8. feb. 2021 08:22