Tilbake til normal studiehverdag fra nyttår

Etter 4 semester med koronarestriksjoner og hybride løsninger for undervisning og eksamen, planlegger vi for en normal studiehverdag fra nyttår av, hvor campusundervisningen igjen vil være gjeldende studieform.

Bilde av tomt auditorium.

Nå ønsker vi å fylle auditoriene igjen.  Bildet er tatt under første del av pandemien, med kun digital undervisning. Foto: Panorama.

Fra mars 2020 har studenter og ansatte levd med en slags unntakstilstand, hvor det enten har vært full nedstenging av campus, med utelukkende digital undervisning og hjemmeeksamen, eller hybride løsninger hvor noen studentgrupper har fått møte opp til campusundervisning, men fortsatt hjemmeeksamen.  Denne høsten har vi gitt alle studentene mulighet til å komme på campus, men valgt å ha digitale hjemmeeksamer.

Ny studiehverdag fra januar 2022

Vi forstår godt at både studenter og ansatte lengter tilbake til en normal studiehverdag, med klasseromsundervisning og tradisjonelle skoleeksamener.  Vi forstår også behovet for forutsigbarhet med tanke på hvilke ordninger som skal gjelde fra nyttår.  Derfor går vi nå ut med en tydelig beskjed om at det igjen vil være campusundervisning og skoleeksamen som vil være normen fra neste semester av.

Ingen regel uten unntak

Denne normen vil gjelde for de fleste emnene ved HiMolde, uansett studieprogram, men det kan være tilfeller hvor det er nettbaserte emner og andre eksamensformer som gjelder. Dette gjelder særlig emner som allerede før pandemien var nettbaserte, samt ny og utsatt eksamen for avdelingene ØS og LOG i februar. Vi ber derfor hver enkelt student om å sjekke hva som gjelder for de emnene som en skal følge til våren.  Dette står beskrevet i emnebeskrivelsen til hvert enkelt emne.

Om det på nytt blir en forverring i smittesituasjonen, vil vi som alltid følge nasjonale og lokale smittevernregler, noe som igjen kan føre til endringer i undervisnings- og eksamensform.

 

Publisert 12. nov. 2021 09:32 - Sist endret 12. nov. 2021 16:01