Færre får tilbud om studieplass ved Høgskolen i Molde

Men fortsatt mange på venteliste

Bilde av student på Molde campus

Illustrasjonsbilde: Færre får tilbud om plass ved Høgskolen i Molde, men det er fortsatt mange på venteliste. Foto: Jens Lyngstad TIBE

Når Samordna opptak sender ut tilbud om studieplass kan 1825 personer glede seg over å ha fått ja på sin søknad om å studere ved Høgskolen i Molde.  

Dette er markant færre enn rekordåret i fjor. Hovedårsaken er antageligvis et stadig bedre arbeidsmarked med hard konkurranse om arbeidskraften. Det er faktisk kun marin logistikk og økonomi som tilbys ved studiested i Kristiansund der flere studenter enn i fjor tilbys studieplass.

Rektor Steinar Kristoffersen mener nedgangen fra Samordna Opptak (SO) kan ha flere forklaringer.  

Den store forskjellen fra i fjor

To populære utdanninger er ikke med hos SO i år. Det gjelder deltidsutdanningene i sykepleie som har opptak annet hvert år, og vernepleie. Justert for dette har ikke Høgskolen i Molde nedgang i antall søkere.  

I år har hele sektoren en nedgang i antall søkere. Vi ser en svak nedgang i antall avgangselever fra videregående skole, og det kan tenkes å spille inn. .  

Flere av årsstudiene våre har gått tilbake i år, og det er vel kanskje særlig for dem at arbeidsmarkedet som fungerer igjen, henter flere enn i fjor at vi dermed får færre som velger å bruke disse studiene for eksempel  til etterutdanning.  

Vi justerer også vårt opptak litt i tråd med dette. De siste to årene har vi gjort vårt aller beste for å gi de som ikke fikk jobb eller ble permitterte som en følge av pandemien, et godt tilbud om kompetanseheving hos oss. Nå normaliserer vi opptaket. .  Også for andre studier har vi valgt å gi litt færre tilbudet enn i fjor.  

For de nye studentene blir det nå enda mer plass til spennende og variert undervisning, og ikke minst, en aktiv og sosial studenttilværelse med gode tilbud på våre to campus.  

Nesten 800 på venteliste

Nedgangen til tross, det er fortsatt mange studier med store ventelister. Totalt er det 794 personer som står på venteliste hos Høgskolen i Molde.  

Rettsvitenskap har flest med 351, mens vernepleie heltid har 246, årsstudium i IT har 130 og bachelorgraden i IT og digitalisering har 67.

For kommentarer om opptakstallene:  

Rektor Steinar Kristoffersen
Telefon 926 69 831

Teamleder opptak Øystein Nerland
Telefon 71214131

 

Endringer i hovedopptaket 2021-2022 2021 2022 Endringer
       
Sykepleie 206 166 -40
Sykepleie deltid * 99    
Vernepleie 86 80 -6
Vernepleie, deltid ** 77    
Bedriftsøkonomi 69 41 -28
Idrett og adventure 62 36 -26
IT årsstudium nettstudie 658 500 -158
IT årrsstudium campus 56 21 -35
Juss og økonomi 145 74 -71
Organisasjon og personalledelse 155 41 -114
Logistikk og Supply Chain Management 156 137 -19
Økonomi og administr 162 126 -36
Bærekraftig logistikk og sirkulærøkonomi 145 47 -98
Marin logistikk og økonomi 141 148 7
IT og digitalisering 188 100 -88
Sport Management 111 56 -55
Rettsvitenskap 99 93 -6
Jus og administrasjon 138 93 -45
Petroleumslogistikk 150 66 -84
I alt 2903 1825 -902

*Ikke opptak i år
** Flyttet til lokalt opptak

Publisert 25. juli 2022 11:00